Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zapytanie ofertowe: utrzymanie czystości i porządku w MOPL Koszalin

Data dodania: 25 marca 2020

zapraszamy do składania ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług pod nazwą: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie”.