Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

znaczek turystyczny

Data wydarzenia: 27 marca 2018

Muzealne znaczki turystyczne są ponownie dostępne w naszych oddziałach. Kolekcjonerzy mogą zaopatrzyć się w znaczek nr 577 w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Natomiast w koszalińskim oddziale – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej – są dostępne znaczki nr 733.

Okrągły drewniany krążek, wyróżniający miejsca atrakcyjne, jest popularny w krajach całej Europy oraz w USA. Posiada numer identyfikujący dane miejsce. Stanowią one pewien rodzaj serii, kolekcjonowanej przez wytrawnych turystów, docierających do oznakowanych miejsc. Obecnie oznakowanych jest ponad 5.000 miejsc w 20 państwach.

Zapraszamy kolekcjonerów do naszych sklepów muzealnych, otwartych w godzinach udostępniania wystaw.

mapa miejsc oznakowanych znaczkami dostępna jest na stronie: www.znaczki-turystyczne.pl