Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zaślubiny z morzem

Data wydarzenia: 21 marca 2019

Delegacja Muzeum Sił Powietrznych oraz Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego z Dęblina uczestniczyła w uroczystych obchodach 74. Rocznicy walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z morzem 16-18 marca 2019 r.

Na zaproszenie Prezydent Kołobrzegu, Starosty Kołobrzeskiego, Prezesa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ligi Morskiej i Rzecznej, wzięliśmy aktywny udział, w pieszym, 53. Ogólnopolskim Rajdzie PTTK „Szlakiem walk 1. Armii Wojska Polskiego o Kołobrzeg”, inscenizacji historycznej „Bój o Kołobrzeg”oraz w  uroczystościach na Cmentarzu Wojennym. Po oddaniu hołdu poległym, miało miejsce spotkanie z kombatantami oraz  gen. brygady Janem Dziedzicem (zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP) i attaché wojskowym USA w Polsce płk. Johnem Downey’em.

Uczniowie OLL uczestniczyli także w ceremonii ślubowania na wierność polskiemu morzu wraz z jungami Ligi Morskiej i uczniami Zespołu Szkół Morskich, podczas uroczystych Zaślubin z morzem- przy Pomniku Zaślubin i pomniku kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego – pierwszego Kapitana Portu Kołobrzeg.

zdjęcia: Kazimierz Ratajczyk

zdjęcia: Henryk Krudos

zdjęcia: Paweł Pawłowski