Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zaślubiny z morzem w Kołobrzegu

Data wydarzenia: 13 marca 2018

16 marca 2018 wspólnie z uczniami z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego z Dęblina będziemy uczestniczyć w uroczystych obchodach 73. rocznicy Zaślubin Polski z morzem w Kołobrzegu. Nasza delegacja weźmie udział w ceremonii zaślubin młodzieży Ligii Morskiej i Rzecznej pod Pomnikiem Zaślubin i przy Pomniku I Kapitana Portu kmdr Stanisława Mieszkowskiego, oraz w zgromadzeniu patriotycznym z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu.

Muzeum Sił Powietrznych jest również partnerem konferencji popularno – naukowej pn.”Liga Morska i Rzeczna strażniczką tradycji zaślubin Polski z morzem”, która odbędzie się 17 marca o godzinie 16.00 w Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu.

Konferencja organizowana jest w roku 100.lecia Ligii Morskiej i Rzecznej oraz 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

prowadzenie – kmdr. Marek Padjas, Wiceprezes Zarządu Głównego Ligii Morskiej i Rzecznej

w programie:

– Zaślubiamy cię morze na znak rzeczywistego i wieczystego naszego panowania. Puckie zaślubiny Polski z morzem 10 lutego 1920 roku –Mirosław Kuklik, Muzeum Ziemi Puckiej im F. Ceynowy

– Nadmorskie inspiracje – Zaślubiny z Wisłą w Dęblinie – Paweł Pawłowski, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

– Zaślubiny z morzem 1945 – dr Hieronim Kroczyński, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

– prezentacja filmów archiwalnych

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Informacje o prelegentach:

Mirosław Kuklik – dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy, w latach 1994-2000 kierownik Muzeum Rybołówstwa w Helu (oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku), Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”, Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, muzealnik i geolog.

Paweł Pawłowski – dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich o/Zachodniopomorski, Członek ICOM, licencjonowany pilot-przewodnik PTTK, historyk, muzealnik, animator i menedżer kultury, w latach 2008-2014 dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

dr Hieronim Kroczyński – historyk, regionalista, autor wielu publikacji dot. historii wojskowości i dziejów Kołobrzegu, współorganizator i wieloletni dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, w latach 2010-2015 Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego.

 

Organizatorzy:

Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu

Gmina Miasto Kołobrzeg

 

Partnerzy:

Regionalne Centrum Kultury

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

 

program uroczystości: http://www.kolobrzeg.pl/