Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Powstanie Warszawskie

Data wydarzenia: 26 lipca 2019
Z okazji 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej wraz z Prezydentem Miasta Koszalina zapraszają na otwarte spotkanie z uczestnikami Powstania Warszawskiego oraz żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego uczestniczącymi w Akcji „Burza”.
1 sierpnia 2019 r – czwartek
miejsce: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70 w Koszalinie
PROGRAM:
  • 15.00 – powitanie i przedstawienie zaproszonych gości (przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Koszalina p. Ryszard Tarnowski)
  •  15.10-15.25 – przyczyna wybuchu i przebieg walk powstańczych – dr Wojciech Grobelski
  • 15.30-16.30 – wspomnienia powstańców oraz żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego
  • 16.30 zakończenie spotkania i przejazd na uroczystości miejskie pod pomnik gen. broni W. Sikorskiego przy ul. Dworcowej (do godz. 17.00)