Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

"Z Biało Czerwoną Szachownicą Na Skrzydłach" - 7. Przegląd Najnowszych Filmów Polskich we Lwowie

Data wydarzenia: 14 października 2018

Na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie Muzeum Sił Powietrznych miało zaszczyt zaprezentować, powstałą we współpracy z Fundacją Historyczną Lotnictwa Polskiego, wystawę „Skrzydlaci Kosynierzy” i wziąć udział w otwarciu kolejnej edycji Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem”.

Wystawa „Skrzydlaci Kosynierzy” zaprezentowana została w westybulu historycznej kolebki polskiej myśli lotniczej – Politechniki Lwowskiej, w ramach wspólnego projektu „Z Biało Czerwoną Szachownicą Na Skrzydłach” gdzie swe wystawy zaprezentowało również Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz 307 Squadron Project.  „Wczoraj otworzyliśmy Przegląd filmem „Dywizjon 303. Historia Prawdziwa”. Dzisiaj w murach Politechniki Lwowskiej możemy obejrzeć wystawę, która składa się z trzech części i opowiada o naszych wspólnych korzeniach historii lotnictwa. Tej wystawy nie moglibyśmy obejrzeć bez współpracy naszych partnerów. Dlatego chciałbym podziękować dyrektorom obu muzeów w Krakowie i Dęblinie, którzy z nami współpracowali w stworzeniu tej wystawy” – powiedział otwierając wystawy Konsul Generalny RP we Lwowie Rafał Wolski.

Gospodarz – Prorektor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” Roman Korż – podziękował organizatorom za jej przygotowanie. „Ponad 100 lat temu na naszej uczelni działało lotnictwo. Ta wystawa skłania nas do ponownego rozważenia naszych historycznych korzeni i rozwijania nowych kierunków”.

Wystawa „Dawny Lwów Lotniczy”, opowiadająca historię kształtowania się polskiej myśli technicznej na Politechnice Lwowskiej, zaprezentowana została przez Muzeum Lotnictwa w Krakowie. To tu studiował lwowianin Stefan Stec, znany jako ojciec polskiej szachownicy i to tu powstał z jego udziałem pierwszy w Polsce związek lotniczy – „Związek Awiatyczny Słuchaczów Politechniki Lwowskiej. Miejsce to jest też szczególne dla muzealników lotniczych. W 1910 r.  zorganizowano we Lwowie wielką Wystawę Lotniczą, której eksponaty weszły później w skład kolekcji lotniczej Warszawskiego Muzeum Techniki. W 1912 r. dzięki zaangażowaniu Związku odbył się pokaz lotniczy, podczas którego za sterami samolotu zasiadł Polak, hr. Scipio del Campo. Pamiętać należy, że we Lwowie, tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości – 5 listopada 1918 roku wystartował do lotu pierwszy polski samolot wojskowy z biało – czerwoną szachownicą. Tradycje lotnicze kontynuowała spółka Lwowskie Warsztaty Lotnicze (LWL), powstała 1 października 1937 roku we Lwowie.

W czasie II wojny światowej powstał 307 Dywizjon Myśliwski Nocny „Lwowskich Puchaczy” – jednostka lotnicza Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, o której historii opowiada wystawa „Semper Fidelis” przygotowana przez 307 Squadron Project, prezentowany przez Michaela Parotta i Andrzeja Michalskiego.

Prezentowana przez Muzeum Sił Powietrznych wystawa „Skrzydlaci Kosynierzy” dopełniła obraz historii i tradycji 303 Dywizjonu Myśliwskiego im. Tadeusza Kościuszki zaprezentowany w dniu otwarcia festiwalu, w filmie Jacka Samojłowicza „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” oraz i kontynuatorów tej spuścizny we współczesnym lotnictwie polskim.  Był to premierowy pokaz zarówno filmu, jak i wystawy na Ukrainie, w którym udział wziął producent filmu oraz jeden z głównych aktorów, grający Witolda „Tolo” Łokuciewskiego, Antoni Królikowski.Aby w skrócie opisać wydarzenie pozwolimy sobie skorzystać ze słów gospodarza – Konsula Generalnego RP we Lwowie Rafała Wolskiego – „Przegląd jest największym wydarzeniem zagranicznym prezentującym polską produkcję filmową w Europie Środkowo-Wschodniej. Bardzo się cieszę, że Przegląd już na trwałe wpisał się w kalendarz kulturalnych wydarzeń Lwowa. Jest to unikatowe wydarzenie, bo to nie tylko pokazy filmowe czy wydarzenia towarzyszące, a pewnego rodzaju obraz współczesnej Polski”.

Otwarcie festiwalu było świetną okazją do rozmowy o dalszych planach współpracy Muzeum Sił Powietrznych z producentem filmu. W ramach wystawy 100 Lecie Polskiego Lotnictwa Wojskowego, w Dęblinie można obejrzeć użyczone przez Jacka Samojłowicza rekwizyty wykorzystane przy kręceniu filmu. 

Serdecznie dziękujemy Konsulowi Generalnemu za zaproszenie, a całemu zespołowi za ogromne zaangażowanie w promowanie polskiej kinematografii i kultury poza granicami naszego kraju. Szczególne podziękowania składamy na ręce Pani Marii Demcio, bez której osobistego zaangażowania nie możliwy byłby nasz udział w wydarzeniu. 

Foto: Witalij Hrabar