Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

XIX. Spotkanie kierownictw organów przedstawicielskich żołnierzy państw Grupy Wyszehradzkiej

Data wydarzenia: 06 października 2017

Muzeum Sił Powietrznych miało przyjemność gościć przedstawicieli organów przedstawicielskich żołnierzy państw Grupy Wyszehradzkiej, których w progach muzeum powitał Dyrektor Paweł Pawłowski.

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Pan kmdr Wiesław Banaszewski. W naszej placówce podpisane zostało wspólne oświadczenie, będące podsumowaniem czterodniowych obrad oraz przekazaniem prezydencji w grupie… Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z wystawą przez jej kuratorów, dr Romana Kozłowskiego……i Jacka Zagożdżona…

W dniach 3-6 października br. w Dowództwie Garnizonu Warszawa i Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbyło się XIX. Spotkanie kierownictw organów przedstawicielskich żołnierzy państw Grupy Wyszehradzkiej.

Te coroczne spotkania są praktycznym forum współpracy i wymiany doświadczeń o warunkach służby oraz problemach socjalno-bytowych żołnierzy zawodowych. Służą także pogłębieniu informacji o zmianach zachodzących w siłach  zbrojnych państw Grupy Wyszehradzkiej.

Przedsięwzięcie objęte zostało patronatem honorowym Podsekretarza Stanu w MON Pana prof. dr hab. Wojciecha Fałkowskiego…… uczestniczyli w nim reprezentanci:

  • Węgierskiego Związku Oficerów (Honvédszakszervezet);
  • Związku Żołnierzy Republiki Słowackiej (Zväz vojakov Slovenskej republiky);
  • Związku Oficerów Zawodowych Republiki Czeskiej (Svaz vojáků z povolání Armády České republiky);
  • Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych – organizatora spotkania, który w maju 2016 r. objął rotacyjne przewodnictwo w tym gronie;

oraz w roli obserwatorów przedstawicie:

  • Litewskiego Centrum Obrony Praw Żołnierzy (Karių Teisių Gynimo Centras);
  • Stowarzyszenia Strzelców Łotewskich (Latviešu Strélnieku Apvieniba);

Motywem przewodnim tegorocznego spotkania było kształcenie kadr na potrzeby
sił zbrojnych. Obrady zakończyło popisanie wspólnego komunikatu, w którym zwrócono uwagę na bezpieczeństwo socjalne i ekonomiczne żołnierzy zawodowych oraz stabilność ich silnej reprezentacji. Podkreślono również, że gotowość do realizacji zadań jakie stoją przed siłami zbrojnymi zależy od wykształcenia oraz nieustannego doskonalenia ich kadr. Jako istotny elementem tego procesu uznano kształtowanie postawy moralnej, która gwarantuje podejmowanie właściwych decyzji
w czasie najtrudniejszych wyzwań służby wojskowej.

Do uczestników spotkania Minister Obrony Narodowej Pan Antoni Macierewicz skierował list, w którym pisze ”Miło podejmować na polskiej ziemi tak znamienitych gości. Jesteście najlepszymi z najlepszych – zostaliście, podczas wyborów, obdarzeni zaufaniem i szacunkiem przez środowiska wojskowe. Ten silny mandat pozwala wam występować w obronie godnych warunków służby, zawsze wtedy gdy wasi koledzy tego potrzebują.”

Ponadto, delegacje złożyły wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza…
oraz Pomnikiem Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt… Reprezentanci żołnierzy zawodowych z Czech, Słowacji Węgier oraz Litwy i Łotwy mieli ponadto okazję zapoznać się z tradycją garnizonu Warszawa oraz bazą dydaktyczną Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego, a także z historią polskiej awiacji w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Kolejne XX. Spotkanie odbędzie się pod przewodnictwem strony węgierskiej.

Cykliczne, coroczne spotkania kierownictw organów przedstawicielskich są forum współpracy i wymiany informacji, doświadczeń w zakresie warunków służby oraz problemów socjalno-bytowych żołnierzy zawodowych. Służą pogłębieniu informacji o zmianach zachodzących w siłach zbrojnych państw Grupy Wyszehradzkiej. W okresie od maja 2016 roku do października 2017 roku rotacyjne przewodnictwo przejął Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.