Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ZMIANA TERMINU: wykorzystanie lotnictwa w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920

Data rozpoczęcia: 23 kwietnia 2020 | Data zakończenia: 24 kwietnia 2020

Szanowni Państwo

Kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo prelegentów, uczestników oraz naszych pracowników, a także mając na uwadze najnowsze rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) i Ministerstwa Zdrowia, z powodu zagrożenia wirusem Covid-19/Corona, podjęliśmy decyzję o przełożeniu terminu konferencji naukowejWykorzystanie lotnictwa w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920” w Roku Stulecia Bitwy Warszawskiej,  która miała się odbyć 23-24 kwietnia 2020 r. w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, objętej patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, Pana Mariusza Błaszczaka.

Konferencja odbędzie się w innym terminie, uzgodnionym z pozostałymi partnerami wydarzenia.

O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej  WYKORZYSTANIE LOTNICTWA W CZASIE WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1919-1920

23 – 24 kwietnia 2020 roku, w Roku Stulecia Bitwy Warszawskiej

 

18 października 2019 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę, w której ustanowił rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej, „…pomni zwycięstwa i uratowania Europy przed nawałnicą bolszewicką”. Jak podkreślono w uchwale, bolszewicka Rosja „zamierzała odebrać nam nie tylko terytoria, ale także wolność i niepodległość”.

Zwycięska Bitwa miała wpływ na przyszłość pozostałej części Europy. Edgar Vincent – wicehrabia d` Abernon, pełniący funkcję ambasadora brytyjskiego w Berlinie – stał na czele francusko-brytyjskiej misji przybyłej do Warszawy 25 lipca 1920 r., określił Bitwę Warszawską w napisanej przez siebie książce jako osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata, zrównując ją m.in. z bitwą pod Maratonem (490 r. przed Chrystusem), Waterloo (1815 r.) czy nad Marną (1918 r.). Bitwy te zaważyły na losie ludzkości. Zapoczątkowany w rejonie Dęblina i Kocka manewr znad Wieprza niewątpliwie uratował w 1920 r. cywilizację Zachodnią w Europie. Dzięki polskiemu sukcesowi, dywizje bolszewickie nie zdołały na bagnetach zanieść komunizmu ani do Warszawy, ani później do Berlina i Paryża.

Na przedpolach Warszawy zatrzymana została bolszewicka nawała. W działaniach wojennych znaczący udział wziął nowy rodzaj broni – lotnictwo. Młode, dopiero powstające lotnictwo polskie, wydatnie wspomagało w działaniach bojowych wojska lądowe, wspierając je rozpoznaniem wrogich oddziałów, często także przeprowadzając brawurowe ataki na pozycje nieprzyjaciela. Polskie eskadry wywiadowcze i myśliwskie bezpośrednio zaangażowane w walki poszczególnych armii były nieodłącznym elementem działań toczących się na ziemi. Decydujący manewr znad Wieprza, wyprowadzony z okolic Dęblina, został przeprowadzony w ścisłej współpracy z lotnictwem, które umożliwiło dowódcom na ziemi błyskawiczne reagowanie na ruchy wojsk przeciwnika.

W przeddzień kontrofensywy, Dęblin był miejscem rozlokowania eskadry 2., 3. i 4. Armii Wojska Polskiego. Stąd startowały Bréguety XIV, Bristol Fightery F.2B. Z Dęblina latał legendarny lotnik, wyznaczony w czasie tej operacji Szefem Lotnictwa w Sztabie Ścisłym Naczelnego Wodza – mjr pil. Jerzy Kossowski.

Wysiłek lotników podczas wojny polsko-bolszewickiej w dużym stopniu przyczynił się do ostatecznego zwycięstwa w wojnie polsko bolszewickiej 1919-1920. Pionierzy polskich skrzydeł udowodnili, że ten nowoczesny rodzaj broni z roku na rok będzie miał coraz większy wpływ na działania bojowe toczące się na ziemi.

 

 

informacje o konferencji

Patronat Honorowy:  Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak

Komitet Honorowy:

  • bryg. pil. Wojciech Pikuła – Dowódca  4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego
  • bryg. pil. dr Piotr Krawczyk – Rektor – Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej
  • mgr Paweł Pawłowski – Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Komitet Naukowy:

  • płk dr hab. inż. Adam Wetoszka – prof. nadzwyczajny, Lotnicza Akademia Wojskowa
  • dr hab. inż. Norbert Grzesik – prof. nadzwyczajny, Lotnicza Akademia Wojskowa, Wojskowa Akademia Techniczna
  • dr Mariusz Niestrawski – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
  • dr Roman Kozłowski – Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

program konferencji

23 kwietnia 2020, czwartek

9.00 – rejestracja uczestników

10.00 – uroczyste otwarcie konferencji:

– Powitanie gości przez dyrektora Muzeum Sił Powietrznych- Pawła Pawłowskiego

– wystąpienie Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego- gen. bryg. pil. Wojciecha Pikuły

– wystąpienie Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej- gen. bryg. pil dr. Piotra Krawczyka

 

SESJA I

11.40 referat wprowadzający:

Udział lotnictwa polskiego w Bitwie Warszawskiej 13 sierpnia- 6 września 1920 roku– prof. dr hab. Lech Wyszczelski

12.10Wsparcie lotnicze w Bitwie Warszawskiej 1920 roku -płk dr hab. inż. prof. LAW Adam Wetoszka, Lotnicza Akademia Wojskowa

12.30Lotnictwo sojuszniczej armii gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza w 1920 roku – dr hab. prof. UwB Oleg Łatyszonek, Uniwersytet w Białymstoku

 

13.00 – 13.30 Przerwa kawowa

 

SESJA II

13.30Legion Bohaterów. Polskie eskadry lotnicze 1918-1920 – ppłk dr inż. Andrzej Truskowski, Lotnicza Akademia Wojskowa

13.50Problematyka narodzin polskiego lotnictwa wojskowego w historiografii okresu międzywojennego – dr Roman Kozłowski, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

14.10„Lotnictwu szabla potrzebna jak kawalerzyście rozum”. Słów kilka o współpracy kawalerii i lotnictwa w 1920 roku – dr Mariusz Niestrawski, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

14.30Pułkownik Carl Marie François de Vergnette de Lamotte i jego lotnicza aktywność w Polsce w latach 1919-1920 – dr hab. Wojciech Mazur, Uniwersytet Jagielloński

14.50- 15.10 – dyskusja

15.30– 16.10 –  przerwa obiadowa

 

16.30- podróż studyjna – obiekty „Szkoły Orląt”, 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego Cytadela Twierdzy Dęblin

 

19.00-  uroczysta kolacja, Sala Kolumnowa- Pałac Jabłonowskich ul. Dywizjonu 303 nr 12 w Dęblinie

24 kwietnia 2020, piątek

SESJA III

10.00Szkolenie personelu lotniczego w latach 1918-1920 – ppłk dr Dariusz Bogusz, Lotnicza Akademia Wojskowa

10.20Płk pil. obs. Ksawety Franciszek Piniński- hrabia, kawalerzysta, lotnik i polityk – płk rez. dr Józef Zieliński

10.40 –  Nabór ochotników amerykańskich do Eskadry Lotniczej im. Tadeusza Kościuszki – kmdr rez. dr Waldemar Wójcik

11.00Por. pil. obs. August Menczak – dowódca 8. Eskadry Wywiadowczej – mgr Marcin Arbuz, Wojskowe Biuro Historyczne

 

11.20- 11.40- przerwa kawowa

 

SESJA IV

11.40Francuskie Eskadry Lotnicze w Armii Hallera 1919-1920 – prof. dr hab. Julian Auleytner, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

12.00 – Wacław Makowski-pierwszy polski pilot wyszkolony w Niepodległej Rzeczpospolitej i jego udział w wojnie polsko-bolszewickiej – mgr Leszek Jonkajtys

12.20Bohaterska walka polskiego lotnictwa o utrzymanie suwerenności przed bolszewicka okupacją w 1920 roku– mjr rez. nawig. mgr inż. Aleksander Krawyciński, Lubelski oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP

 

13.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji

 

13.30 – 14.30 obiad

Sekretariat konferencji:

Malwina Markiewicz

Kierownik Działu marketingu i wydawnictw

marketing@muzeumsp.pl, tel. 261-519-458

formularz zgłoszeniowy

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faksem:

261-915- 450, lub drogą elektroniczną: marketing@muzeumsp.pl

do dnia 17 kwietnia 2020 r

Państwa uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone drogą mailową i telefoniczną.

uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne