Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wspomnienia utrwalone w fotografii

Data wydarzenia: 18 marca 2018

Fotografie dawnego portu lotniczego, pilotów, żołnierzy, widoki ulic i mieszkańców osady Irena oraz carskiej twierdzy Iwangorod, zachęciły do ożywionej dyskusji zgromadzoną publiczność podczas pierwszego spotkania z cyklu „Dęblin na starej fotografii”.

Czarno-białym zdjęciom z albumów fotograficznych, które wzbogaciły w ubiegłym roku zbiory Muzeum Sił Powietrznych, towarzyszyły prywatne zbiory Magdaleny Litewskiej- jednej z mieszkanek Dęblina. Fotografie rodzinne opatrzone komentarzem, wywołały wzruszenie, a także wspomnienia wydarzeń w przedwojennym i powojennym Dęblinie.

Wizualny zapis dziejów miejsca to również historie jego mieszkańców. Te rodzinne albumy pozwalają nam dotrzeć do informacji o codzienności ulicy, dzielnicy, a nawet całego regionu. Przywoływanie przeszłości zwykłych mieszkańców daje nam obraz miasta z zupełnie nowej perspektywy. Zapis wciąż zmieniającej się rzeczywistości jest cennym źródłem dla muzealników w badaniu życia społecznego danej epoki. Jest to historia funkcjonująca równolegle do tej oficjalnej fotografii z życia garnizonu, wydarzeń miejskich czy uroczystości państwowych. Głosy w dyskusji będą wykorzystane w pracy naukowej i w scenariuszu wystawy uwzględniającej wątki historii miasta.

Spotkanie miłośników historii Dęblina zachęciło jednego z mieszkańców do prezentacji drewnianego śmigła, wykonanego w fabryce Szomańskiego i używanego w samolocie PWS-16. Odnalezione wśród rodzinnych pamiątek, wzbogaci jako depozyt, wystawę na 100- lecie polskiego lotnictwa wojskowego.

Trzy prezentacje przygotowali i poprowadzili: Paweł Pawłowski, Jacek Zagożdżon i Marcin Arbuz. Po ich zakończeniu jeszcze długo trwały w kuluarach rozmowy na temat historii Dęblina utrwalonej w obrazach.