Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wspólne wydawnictwo na 100-lecie lotnictwa

Data wydarzenia: 30 stycznia 2018

29 stycznia 2018 roku nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie a Wojskowym Instytutem Wydawniczym. W imieniu obu instytucji sygnowali je: dyrektor Muzeum Paweł Pawłowski oraz dyrektor Instytutu Maciej Podczaski.

Przedmiotem umowy jest wspólne wydanie publikacji jubileuszowej, towarzyszącej uroczystym Centralnym Obchodom 100-lecia Lotnictwa Wojskowego, które odbędą się w Dęblinie 22-24 sierpnia 2018 roku

Zamierzeniem wydawców jest przedstawienie przekrojowo 100-letniej historii polskiego lotnictwa wojskowego. Począwszy od pierwszych lat tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i czasów pionierów lotnictwa, aż po dzień dzisiejszy i najnowsze technologie lotnicze. Album zostanie stworzony z niepublikowanych do tej pory zdjęć i materiałów znajdujących się w zasobie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Założeniem wyjściowym jest zaprezentowanie historii poprzez unikatowe serie efektownych fotografii z każdej epoki rozwoju polskich skrzydeł.

Wspólne wydawnictwo będzie jedną z form współpracy pomiędzy instytucjami na rzecz upowszechniania wiedzy o Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.