Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

WIZYTA PODSEKRETARZA STANU MON

Data wydarzenia: 03 kwietnia 2014

W dniu 28 marca br. Muzeum Sił Powietrznych gościło podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Macieja Jankowskiego w towarzystwie radcy generalnego – koordynatora w MON Krzysztofa Sikory i Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności płk. Jerzego Gutowskiego.

Dyrektor Muzeum gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszard Hać, w krótkiej prezentacji, omówił dotychczasowy dorobek Muzeum, najważniejsze kierunki i dziedziny działania statutowego, oraz zaprezentował plany rozbudowy naszej instytucji w latach 2014 – 2016. Następnie zapoznał gości z wystawą wewnętrzną oraz ekspozycją plenerową. Opowiadał także o swoich doświadczeniach lotniczych, przedstawiał szczególne fakty i wydarzenia ze swojej służby pilota bojowego na samolotach Mig – 17 i Su – 22.

Następnie podsekretarz stanu Maciej Jankowski wizytował plac budowy inwestycji MSP. Na zakończenie wizyty, w trakcie wywiadu udzielonego Telewizji Polskiej, Pan Minister powiedział min. ”…Muzea służą nie tylko zachowaniu pamiątek z przeszłości dla naszych potomnych, ale również tworzą możliwość pokazania Polakom wewnętrznego życia wojska, jego dorobku, jego wkładu również w kulturę narodową, kulturę techniczną.”

Poniżej zamieszczamy linki do materiałów TVP.

28.03.2014 - 2

28.03.2014 - 3

28.03.2014 - 4

28.03.2014 - 5

28.03.2014 - 6

28.03.2014 - 7

http://www.tvp.pl/lublin/aktualnosci/rozmaitosci/ma-byc-nowoczesne-i-przyjazne-muzeum-sil-powietrznych-przechodzi-gruntowna-modernizacje/14602053

http://teleexpress.tvp.pl/14600703/lotnicze-skarby-w-deblinieteleexpress-extra