Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wizyta Kustoszy Sal Tradycji i Kronikarzy w MSP

Data wydarzenia: 20 czerwca 2013

Muzeum Sił Powietrznych w dniu 19 czerwca br. gościło przedstawicieli Jednostek Wojskowych Sił Zbrojnych. Ich pobyt miał miejsce w ramach warsztatów dla kustoszy sal tradycji zorganizowanych przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Zajęcia dydaktyczne odbyły się w MSP, w ramach warsztatów zapoznano się z organizacją muzeum i wygłoszono referaty. Pani Dagmara Krukowska – dokumentalistka MSP – przedstawiła wykład: „Zasady postępowania z obiektami zabytkowymi na podłożu papierowym w MSP Dęblin”. Pani mgr Katarzyna Ragus – główny inwentaryzator MSP – podjęła tematykę: „Sposoby pozyskiwania i postępowania z obiektami przekazanymi do muzeum”.

Ostatnim punktem warsztatów było zwiedzanie wystawy wewnętrznej oraz ekspozycji plenerowej muzeum pod przewodnictwem adiunkta MSP, pana dr Romana Kozłowskiego.

Za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej wystosowało pismo z podziękowaniem.