Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

„Wciąż o Ikarach głoszą choć doleciał Dedal – Mity, legendy, stereotypy, fałszerstwa w lotniczej historii”

Data wydarzenia: 31 maja 2017

„Wciąż o Ikarach głoszą choć doleciał Dedal – Mity, legendy, stereotypy, fałszerstwa w lotniczej historii”
Koszalin, 2-⁠4 czerwca 2017 r.

Już po raz piąty spotykamy się w Koszalinie, by z naszych przepastnych archiwów wyciągnąć na światło dzienne ciekawe fakty z przeszłości lotnictwa, zwłaszcza tego spod znaku biało-czerwonej szachownicy. Popularnonaukowa konferencja „Historia skrzydłami malowana” przez te ostatnie lata stała się forum wymiany myśli miłośników dawnych podniebnych wydarzeń i miejscem, w którym rodzą się ciekawe pomysły związane z propagowaniem tego tematu. Organizatorzy, o ile jest to tylko możliwe, starają się także powiązać te zagadnienia ze współczesnością. Konferencja jest jedynym w Polsce cyklicznym spotkaniem, podczas którego głos zabiera kilkunastu krajowych specjalistów zajmujących się historią lotnictwa, dzieląc się swoją wiedzą ze słuchaczami. Prezentowane referaty są bez wątpienia odkrywcze i przedstawiają nowe fakty lub ukazują te bardziej znane w innym niż dotychczas świetle.

Konkursowa formuła konferencji została dobrze przyjęta i będziemy ją kontynuować. Najbardziej obiektywne jury, jakim są słuchacze, znów będzie miało możliwość wyrażenia swojej opinii oceniając prelegentów i ich wysiłek włożony w przygotowanie się do publicznego wystąpienia. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem „Wciąż o Ikarach głoszą choć doleciał Dedal – Mity, legendy, stereotypy, fałszerstwa w lotniczej historii” i nie należy się spodziewać odniesień do współczesnej polityki. Konferencja ma być świętem triumfu lotniczej wiedzy i rzetelności.

Zorganizowane przez nas wydarzenie wpisuje się w statutowe działania Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego. Naszym celem jest upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy o tradycji i historii lotnictwa polskiego, o polskiej kulturze i dziedzictwie narodowym na terenie kraju oraz za granicą. Prowadzimy szereg popularyzatorskich działań, od lekcji żywej historii w szkołach i przedszkolach poczynając, przez organizowanie spotkań upamiętniających ludzi związanych z biało-czerwoną szachownicą, na działalności wydawniczej opisującej przeszłość polskiego lotnictwa kończąc. Szukamy jednak dalszych atrakcyjnych form przybliżających lokalnym społecznościom (małym Ojczyznom) ich lotniczą historię wychodząc naprzeciw tym, którzy na co dzień nie interesują się lotnictwem. W tym roku rozszerzyliśmy ofertę konferencyjną o pokaz filmowy, co mam nadzieję, stanie się jednym z silniejszych punktów programu dorocznych konferencji.

Konferencja z cyklu „Historia skrzydłami malowana” jest efektem wspólnego wysiłku organizacyjnego Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz sponsorów. Do grona organizatorów w tym roku dołączyło Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, co niezmiernie nas cieszy, a nowo powstała w Koszalinie filia tego muzeum będzie jedną z atrakcji dla uczestników konferencji.

W imieniu wymienionych tu instytucji zapraszam do Koszalina, na kolejną edycję „Historii Skrzydłami Malowanej”, która odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2017 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, Plac Polonii 1.

Robert Gretzyngier