Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

VI Światowy Zjazd Lotników Polskich

Data wydarzenia: 26 sierpnia 2012

W sobotę 25 sierpnia br. ponad dwustu osobowa grupa weteranów i kombatantów polskiego lotnictwa wojskowego z kraju i z zagranicy, biorących udział w VI Światowym Zjeździe Lotników Polskich przebywała w Muzeum Sił Powietrznych. Po uroczystym capstrzyku pod Pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt” goście zjazdowi zwiedzali naszą placówkę oraz obiekty garnizonu. W muzeum szczególne emocje u zwiedzających wzbudziła wystawa poświęcona gen. bryg. pil. Tadeuszowi Sawiczowi, który zmarł w Kanadzie w październiku ub. roku. Był on ostatnim żyjącym polskim myśliwcem, uczestnikiem Bitwy o Anglię z Dywizjonu 303. Wielu uczestników Zjazdu łączyły ze zmarłym serdeczne więzi koleżeństwa i przyjaźni. Łzy wzruszenia wzbudził także fragment filmu, który przypominał wydarzenia sprzed 20 lat, kiedy to Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, w ramach uroczystości I Zjazdu, przekazało do kraju Siłom Powietrznym historyczny, wojenny Sztandar Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii .

Wszyscy goście z zainteresowaniem zwiedzali wystawy wewnętrzną i zewnętrzną. Delegacja Królewskich Sił Powietrznych z Wielkiej Brytanii z uwagą wysłuchała informacji o braterstwie broni lotników polskich i angielskich w II wojnie światowej. Dalsze uroczystości zjazdowe z udziałem Muzeum Sił Powietrznych odbędą się 27 i 28 sierpnia w Warszawie, o czym już wcześniej informowaliśmy.

Zdjęcia z uroczystości dostępne w Galerii: