Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

VI Seminarium Muzealnictwa Wojskowego

Data rozpoczęcia: 03 listopada 2022 | Data zakończenia: 05 listopada 2022

VI Seminarium Muzealnictwa Wojskowego

Dziedzictwo techniki lotniczej

Dęblin, 3-5 listopada 2022 r.  

 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza w dniach 3-5 listopada 2022 r. przedstawicieli muzeów wojskowych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji, jednostek wojskowych oraz pasjonatów techniki militarnej na VI Seminarium Muzealnictwa Wojskowego – spotkanie w formie konferencji połączonej  z objazdem studyjnym.

Przez 3 dni konferencji odbędą się debaty nad problematyką ochrony zabytków techniki,  perspektyw dla muzeów historycznych o profilu wojskowym oraz ich miejsca w strategiach rozwoju i promocji o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Seminarium ma zasięg ogólnopolski, adresowane jest do szerokiego środowiska osób związanych z muzealnictwem wojskowym, edukacją historyczną i upowszechnianiem dziedzictwa architektury i techniki wojskowej.

W tym roku tematem wiodącym seminarium będzie szeroko pojęta problematyka dziedzictwa techniki lotniczej, związana z gromadzeniem, ochroną  i upowszechnianiem kolekcji dotyczącej historii lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem lotnictwa wojskowego.

Przyjrzymy się tym zagadnieniom z punktu widzenia muzeów państwowych, samorządowych, jak prowadzonych przez organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Główne zagadnienia VI Seminarium Muzealnictwa Wojskowego:

 • Bezpieczeństwo i ochrona zbiorów w muzeach wojskowych – problematyka związana z gromadzeniem, ewidencją, przechowywaniem, konserwacją, udostępnianiem, transportem muzealiów oraz szeroko pojętymi zagrożeniami dla instytucji kultury. Pragniemy poruszyć tematy ważne zarówno dla muzealników, jak i służb walczących z przestępczością przeciw zabytkom.
 • Edukacja i komunikacja z odbiorcą – poruszymy tematykę prowadzenia zajęć w oparciu o upowszechnianie techniki wojskowej, szczególnie w odniesieniu do obecnej międzynarodowej sytuacji geopolitycznej.
 • Prezentacja zrealizowanych i planowanych projektów z zakresu inwestycji, organizacji wystaw, konserwacji muzealiów, prowadzenia programów badawczych i edukacyjnych w oparciu o powyższe tematy.

 

Celem Seminarium jest integracja środowiska muzealników, upowszechnianie dziedzictwa techniki wojskowej, wymiana doświadczeń pomiędzy muzeami państwowymi, samorządowymi i prywatnymi – społecznymi, profesjonalizacja środowiska muzealników wojskowych oraz prezentacja dobrych praktyk w muzealnictwie.

 

Miejsce konferencji : Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

Termin : 3-5 listopada 2022 r

Język obrad: polski

 

Organizatorzy:

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum Wojska w Białymstoku

Partnerzy :

Stowarzyszenie Muzealników Polskich oddział Lubelski, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Lotnicza Akademia Wojskowa, 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego, 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, 1. Batalion Drogowo-Mostowy

Patronat medialny:

Polska Zbrojna, Tygodnik Echo Katolickie

PROGRAM

2 listopada 2022 – środa

Przyjazdy prelegentów i uczestników Seminarium

20.00 – 22.00 – możliwość spotkania integracyjnego w Kawiarni Piekiełko dla chętnych

 

3 listopada 2022- czwartek

9.00-9.50- akredytacja uczestników

10.00- uroczyste rozpoczęcie VI Seminarium Muzealnictwa Wojskowego

– wprowadzenie i powitanie gości przez Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – Pawła Pawłowskiego

– wystąpienie Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego MON- dr. hab. Pawła Huta

– wystąpienie Rektora – Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr. Krzysztofa Cura

– wystąpienie Dowódcy Garnizonu Dęblin oraz 4 . Skrzydła Lotnictwa Szkolnego – gen. bryg. pil. dr. Grzegorza Ślusarza

SESJA I

11.00 – Nowy standard zarządzania ryzykiem w placówce muzealnej SSABSecMus, realizowany w ramach grantu EOG pt. Stworzenie kompleksowego programu nauczania zawodowego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o nową autorską metodykę – dr Radosław Tyślewicz, Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa / Akademia Marynarki Wojennej

11.20 – Wojskowe akcenty cywilnej kolekcji. Słów kilka o szreniawskiej kolekcji rolniczych statków powietrznych – dr Mariusz Niestrawski, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

11.40 – Lotnicze wątki w kolekcji Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – Tomasz Miegoń, Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

12.00 – przerwa kawowa

SESJA II

12.30 –  Kolekcja osobistych pamiątek po poruczniku pilocie Franciszku Żwirce  w zasobach Narodowego Muzeum Techniki. Edukacja, udostępnianie i ochrona zbioru – Małgorzata Jaraczewska -Dreger, Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

12.50  – Perspektywy instytucjonalnego rozwoju Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – Paweł Pawłowski, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

13.10 – 110 lat lotniska rakowickiego – tradycja, ochrona i przyszłość– Tomasz Kosecki, dr hab. Krzysztof Mroczkowski, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

13.30 – Bezpieczeństwo i ochrona zbiorów w muzeach wojskowych – przechowywanie i transport muzealiów – Szymon Kowalski – Sales Representative – Central&Eastern Europe Peli

13.50- Kolekcja części rakiet balistycznych V-2 w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Problemy badawcze i perspektywy wystawiennicze –  Sławomir Kordaczuk, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach

14.00- dyskusja

14.30 – Prezentacja  pawilonu  reklamowego oraz propozycje opakowań transportowych: VANTORO & PELI

15.00- 16.00 – obiad

wydarzenie towarzyszące

19.00- 21.30 – Uroczysta kolacja w Sali Kolumnowej Lotniczej Akademii Wojskowej

 

4 listopada 2022– piątek

9.00- Zwiedzanie wystaw w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

SESJA III

10.00-  Kolekcja i problemy konserwatorskie w Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku – Ireneusz Makowski, Dyrektor Muzeum MDLot w Pucku

10.20 – A jednak się kręci… – muzeum śmigieł lotniczych – Maciej Peikert i  Ryszard Wróbel

10.40 – Zasady i tryb nieodpłatnego przekazywania mienia Skarbu Państwa podmiotom społecznym – Paweł Krawczyk, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

11.00- przerwa kawowa

SESJA IV

11.30 – Samolot SU22M4 w zbiorach Pilskiego Muzeum Wojskowego – Przemysław Olszyński, Dyrektor Pilskiego Muzeum Wojskowego

11.50 – Międzyrzecki Rejon Umocniony, wystawa – podziemna fabryka silników lotniczych – Leszek Lisiecki, Dyrektor Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

12.10 – Niechciany eksponat?… – Samolot myśliwski LIM-5 „504” w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku – Piotr Karczewski, Muzeum Wojska w Białymstoku

12.30 – Problemy konserwatorskie lotniczego muzeum… – Jacek Zagożdżon, kierownik Działu Historii i Edukacji Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

12.50 – Nowe życie samolotów An-26 w zbiorach muzealnych– kpt. inż. Karol Bałdyga, 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie

13.00- Dyskusja, wnioski i podsumowanie VI Seminarium Muzealnictwa Wojskowego

15.00- 16.00 – obiad

wydarzenie towarzyszące

18.00- wernisaż wystawy MAGICZNY LECHISTAN, wprowadzenie Dariusz Kaleta, miejsce: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 

5 listopada 2022 – sobota

Podróż studyjna –  Garnizon Dęblin

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Klub 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego zapraszają do udziału w podróży studyjnej „Garnizon Dęblin”. Na szlaku odwiedzimy miejsca związane  z historią i rozwojem Szkoły Orląt oraz Twierdzy Dęblin. Uczestnicy zostaną zapoznani ze strukturą dawnego Dęblińskiego Węzła Lotnisk oraz jednostkami wchodzącymi w skład Garnizonu Dęblin.

Program podróży:

8.50 – zbiórka uczestników podróży przed Rektoratem Lotniczej Akademii Wojskowej vis a vis samolotu PZL 11

9.00 – 14.00 – wyjazd autokaru i zwiedzanie :

 • wieża kierowania lotów
 • domek pilota
 • hangary samolotów Bielik
 • symulatory
 • hangar Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego
 • pozostałości fortu nr III  – dawna strzelnica lotnicza
 • lotniskowa wieża ciśnień i wieża spadochronowa
 • kompleks dydaktyczny Lotniczej Akademii Wojskowej ( LAW )
 • zwiedzanie Fortu Mierzwiączka
 • promenada nadwiślańska i słup zaślubin z Wisłą ( replika słupa gen. Hallera z Pucka 1920r. )
 • zwiedzanie cytadeli dawnej Twierdzy Dęblin i galerii historycznej przygotowanej przez Nadwiślańskie Stowarzyszenie Historii Militarnej

 

informacje organizacyjne:

Wszelkie informacje dot. konferencji można uzyskać kontaktując się  z sekretariatem Muzeum– tel. +48 261 519 450,  sekretariat@muzeumsp.pl

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa drogą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumsp.pl

do dnia 28 października 2022 r.

opłata konferencyjna: 160,- zł