Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

VI. Seminarium Muzealnictwa Wojskowego

Data rozpoczęcia: 03 listopada 2022 | Data zakończenia: 05 listopada 2022

VI Seminarium Muzealnictwa Wojskowego

Dziedzictwo techniki lotniczej

Dęblin, 3-5 listopada 2022 r.  

 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza w dniach 3-5 listopada 2022 r. przedstawicieli muzeów wojskowych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji, jednostek wojskowych oraz pasjonatów techniki militarnej na VISeminarium Muzealnictwa Wojskowego – spotkanie w formie konferencji połączonej  z objazdem studyjnym.

Przez 3 dni konferencji odbędą się debaty nad problematyką ochrony zabytków techniki,  perspektyw dla muzeów historycznych o profilu wojskowym oraz ich miejsca w strategiach rozwoju i promocji o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Seminarium ma zasięg ogólnopolski, adresowane jest do szerokiego środowiska osób związanych z muzealnictwem wojskowym, edukacją historyczną i upowszechnianiem dziedzictwa architektury i techniki wojskowej.

W tym roku tematem wiodącym seminarium będzie szeroko pojęta problematyka dziedzictwa techniki lotniczej, związana z gromadzeniem, ochroną  i upowszechnianiem kolekcji dotyczącej historii lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem lotnictwa wojskowego.

Przyjrzymy się tym zagadnieniom z punktu widzenia muzeów państwowych, samorządowych, jak prowadzonych przez organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Główne zagadnienia VI Seminarium Muzealnictwa Wojskowego:

  • Bezpieczeństwo i ochrona zbiorów w muzeach wojskowych – problematyka związana z gromadzeniem, ewidencją, przechowywaniem, konserwacją, udostępnianiem, transportem muzealiów oraz szeroko pojętymi zagrożeniami dla instytucji kultury. Pragniemy poruszyć tematy ważne zarówno dla muzealników, jak i służb walczących z przestępczością przeciw zabytkom.
  • Edukacja i komunikacja z odbiorcą – poruszymy tematykę prowadzenia zajęć w oparciu o upowszechnianie techniki wojskowej, szczególnie w odniesieniu do obecnej międzynarodowej sytuacji geopolitycznej.
  • Prezentacja zrealizowanych i planowanych projektów z zakresu inwestycji, organizacji wystaw, konserwacji muzealiów, prowadzenia programów badawczych i edukacyjnych w oparciu o powyższe tematy.

 

Celem Seminarium jest integracja środowiska muzealników, upowszechnianie dziedzictwa techniki wojskowej, wymiana doświadczeń pomiędzy muzeami państwowymi, samorządowymi i prywatnymi – społecznymi, profesjonalizacja środowiska muzealników wojskowych oraz prezentacja dobrych praktyk w muzealnictwie.

 

Zgłoszenia:

Miejsce konferencji : Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

Termin : 3-5 listopada 2022 r

Język obrad: polski

Forma wystąpień: referat (20 minut), komunikat (10 minut). Prezentację multimedialną z podpisami materiałów ikonograficznych, tezami i głównymi wnioskami prosimy przygotować w języku polskim.

Prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia o objętości 1500-1800 znaków (ze spacjami) oraz afiliację, do dnia  6 października 2022 roku, na adres:

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 08-530 Dęblin, ul. Lotników Polskich 1, lub elektronicznie na adres: marketing@muzeumsp.pl

 

Udział w konferencji będzie odpłatny– informacje będą przekazane w kolejnych komunikatach.

 

Organizatorzy:

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum Wojska w Białymstoku

Stowarzyszenie Muzealników Polskich oddział Lubelski

Partnerzy :

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie