Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Turystyka-wspólna sprawa

Data wydarzenia: 26 marca 2018

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy postępujące zmiany w turystyce i stylach podróżowania. Turyści co raz częściej pragną, by ich podróż była mniej inwazyjna i korzystna dla lokalnej społeczności i okolicy. Równocześnie widoczna jest chęć zrozumienia kultury i autentyczności miejsc, które odwiedzamy.

Odpowiedzialna turystyka ma przed sobą przyszłość i z tego powinni zdawać sobie sprawę nie tylko organizatorzy turystyki ale przede wszystkim administracja lokalna. Bogata i jakościowo dobra turystyka jest wyłącznie i zawsze w miejscach oryginalnych i niezdegradowanych. Jeśli zatraca się walory, turystyka podupada, obniża się zysk. Produkt turystyczny zaś to nie tylko oferta pobytu ale suma wrażeń i doświadczeń, jakich doznają turyści. Obecnie nie chcemy tylko oglądać, ale i przeżywać. Szczególnie jest to ważne w szerszej perspektywie: turystyka nigdy nie ogranicza się do jednego usługodawcy, obiektu czy atrakcji. Połączenie sił wielu podmiotów w rozwoju turystyki danej miejscowości lub regionu ma znaczenie w budowaniu wiarygodnej i atrakcyjnej oferty adresowanej do turystów. Rola przewodników turystycznych w pośredniczeniu pomiędzy usługodawcami (atrakcjami turystycznymi, bazą noclegową i gastronomiczną) a odbiorcami- turystami, jest nie do przecenienia. To właśnie przewodnik turystyczny ma wiedzę jakie miejsca i w jaki sposób można je prezentować przybywającym gościom. Również władze lokalne winny zdawać sobie sprawę, iż inwestycje komunalne, estetyzacja przestrzeni publicznej ma znaczący wpływ na postrzeganie miejscowości jako atrakcyjnej. Drogi, ścieżki rowerowe, nasadzenia roślin, ład przestrzenny, uporządkowane i wyznaczone miejsca odpoczynku, pobudzają ruch turystyczny i lokalną gospodarkę: powstają miejsca noclegowe, lokale gastronomiczne, punkty sprzedaży pamiątek.

Muzeum Sił Powietrznych, funkcjonujące w stolicy polskich skrzydeł – Dęblinie od 7 lat, zwraca uwagę na swoje otoczenie i jest jako instytucja publiczna odpowiedzialne za krajobraz kulturowy miejscowości. Zwiedzający muzeum coraz częściej planują dłuższy pobyt w tym regionie, poszukują kompleksowych ofert turystycznych. Muzeum we współpracy z przewodnikami i samorządem lokalnym  kreuje rozwój turystyczny Dęblina.

Wyzwaniom, jakie czekają miasto Dęblin, jak również Urząd Marszałkowski, w udostępnieniu turystom tej części województwa lubelskiego, poświęcona była sesja wykładowa podczas II WISŁA GUIDE TOUR w Kompleksie Wyspa Wisła w Stężycy. Była to druga edycja spotkania adresowanego do przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz osób zainteresowanych rozwojem turystyki.

Podczas sesji szkoleniowej referaty wygłosili: Wisła: ile natury, ile kultury, ile społeczeństwa     – prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska, Województwo Lubelskie w ofertach turystycznychDariusz Donica Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, referat wygłosił dr Andrzej Wasilewski, Społeczna odpowiedzialność biznesu – kompleks rekreacyjno wypoczynkowy Wyspa Wisła w StężycyJarosław Ptaszek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Stężycy, Prezes Firmy JMP Flowers, referat wygłosił Jarosław Frąckiewicz;  Szlaki turystyczne i nowe oferty destynacji w regionieKrzysztof Karbowski, Prezes Dęblińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego; Muzeum Sił Powietrznych w przestrzeni społecznejPaweł Pawłowski – Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych  w Dęblinie.

W programie odbyła się również wycieczka do największej w Polsce hodowli storczyków, prowadzonej przez JMP Flowers w Stężycy, oraz zwiedzanie założenia parkowego   Pałacu Mniszchów i kaplicy Lotników w Kościele św. Piusa V w Dęblinie.

Warsztaty terenowe były okazją do poznania zabytków związanych z dziejami polskiego lotnictwa w formie oprowadzania kuratorskiego po wystawach Muzeum Sił Powietrznych. Uczestnicy wyruszyli w podróż studyjną, podczas której zwiedzano Muzeum Czartoryskich w Puławach i Zespół Pałacowo-Parkowy Książąt Czartoryskich oraz zabytki Kazimierza Dolnego.

Ostatni dzień II Wisła Guide Tour to  spacer z przewodnikiem po obiektach Garnizonu Dęblin: lotnisko, wieża kierowania lotów i domek pilota. Wizyta na Jarmarku Wielkanocnym i spotkanie z Burmistrz Beatą Siedlecką w ratuszu, zakończyło drugie spotkanie Wisła Guide Tour.

Organizatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Partnerem wydarzenia jest Koło Przewodników Terenowych PTTK im. „Książąt Czartoryskich” w Puławach. W przedsięwzięcie zaangażowały się cztery samorządy: gminny, powiatowy, wojewódzki i przewodnicki – Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK.

patroni honorowi:

Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK

Samorząd Krajowy Przewodników Turystycznych PTTK

partnerzy wydarzenia: Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Powiat Rycki, Miasto Dęblin, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Powiat Puławski, Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, Kompleks Wyspa Wisła.

Muzeum Sił Powietrznych pragnie podziękować  za wsparcie wydarzenia:

Burmistrz Dęblina Beacie Siedleckiej

Staroście Powiatu Ryckiego Stanisławowi Jagielle

Marszałkowi Województwa Lubelskiego Sławomirowi Sosnowskiemu

Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk pil Wojciechowi Pikule

Rektorowi-Komendantowi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych gen pil dr Piotrowi Krawczykowi

Dowódcy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil Arturowi Kałko

Dowódcy 1 Batalionu Drogowo-Mostowego ppłk Adamowi Bednarczykowi

Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Stężycy i właścicielowi JMP Flowers Jarosławowi Ptaszkowi,

serdeczne podziękowania kierujemy do Koła Przewodników Terenowych PTTK im Książąt Czartoryskich w Puławach i prezes Ewy Samiec,

do dyrektor Muzeum Czartoryskich w Puławach Honoraty Mielniczenko,

pragniemy także podziękować prelegentom: prof SSGH Magdalenie Kachniewskiej, dr Andrzejowi Wasilewskiemu, Jarosławowi Frąckiewiczowi i Krzysztofowi Karbowskiemu.

Pełna fotogaleria (kliknij)