Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Terminale płatnicze

Data wydarzenia: 05 lutego 2018

Od 1 lutego zwiedzający Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie mają możliwość korzystania z bezgotówkowego zakupu biletów wstępu oraz wydawnictw i pamiątek oferowanych w muzealnym sklepie.

Uruchomiony terminal płatniczy znacznie ułatwi naszym widzom dostęp do muzealnej oferty. Terminal dostosowany jest do uiszczenia płatności kartami płatniczymi wykorzystującymi  zarówno technologię tradycyjną tzw. stykową oraz zbliżeniową.

Klienci dokonujący zapłaty przy użyciu kart płatniczych nie będą ponosili z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Terminal posiadamy również w naszym oddziale w Koszalinie- w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej.