Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

szlakiem historii regionu

Data wydarzenia: 21 maja 2019

Liczna grupa aktywnych miłośników regionu wyruszyła w niedzielę 19 maja 2019 r.w podróż do Maciejowic i Stężycy.

Niezwykły życiorys jednego z najwybitniejszych Polaków- Tadeusza Kościuszki, oraz szczegóły związane ze słynną bitwą pod Maciejowicami, poznaliśmy w regionalnym Muzeum  im.Tadeusza Kościuszki, po którym oprowadzał nas pan Tomasz Frączek.  Maciejowice są miejscem tragicznej bitwy z 10 października 1794 roku, która zakończyła się klęską powstańców oraz dostaniem się do niewoli wodza Insurekcji. Niewielkie Muzeum w ratuszu zostało utworzone decyzją Wojewody Siedleckiego w 1988 r. w wyniku starań Towarzystwa Miłośników Maciejowic.   Początkowo działalność muzeum wspierana była pracą społeczną członków Towarzystwa Miłośników Maciejowic, obecnie Muzeum wchodzi w skład Gminnego Ośrodka Kultury.

Następnie udaliśmy się do Podzamcza – gdzie mieści się najcenniejszy zabytek gminy Maciejowice: rozległy kompleks parkowo-pałacowy i pałac, będący jeszcze przed II wojną światową własnością Zamoyskich. Znajduje się w miejscu dawnego zamku maciejowickiego, który 10 X 1794 roku stanowił główny punkt obrony wojsk polskich oraz był kwaterą wodza wojsk powstańczych.

Obecnie, w dawnej oficynie dworskiej, funkcjonuje Izba Przyrodniczo-Leśna im. Jana Pawła II. Z kolekcją i programami edukacyjnymi zapoznawał nas leśniczy p. Robert Zdun. Wśród wielu ciekawych obiektów, niesłabnącym zainteresowaniem cieszyła się tablica interaktywna, która pozwala usłyszeć głosy zwierząt zamieszkujących nasze lasy.  Otoczenie zespołu parkowo-pałacowego było doskonałym miejscem na integracyjne ognisko, po którym udaliśmy się na krótki spacer do parku i ruin baszty.

W Stężycy zwiedziliśmy Salę Tradycji im. Żołnierzy 11 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, która mieści się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej. O zbiorach i historii 11 Dywizjonu, oficerach i żołnierzach w nim służących oraz obronie OPL Dęblina opowiadał nam opiekun i nauczyciel- pan Jarosław Frąckiewicz.  Kolejnym punktem podróży był  kościół parafialny p.w. św. Marcina Biskupa, gdzie mogliśmy się przenieść w czasy gotyku, renesansu i baroku a ponadto posłuchać opowieści o pierwszym konduktorze i osobie wieloletniego proboszcza, powojennego budowniczego kościoła ks. Edwarda Bielińskiego (1901-1991).

Podróż z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów zorganizowało Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie we współpracy z Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach.  Przewodnikiem naszej grupy był pan Jarosław Frąckiewicz. 

Pragniemy podziękować ks. Edwardowi Konarskiemu proboszczowi stężyckiemu, za możliwość zwiedzenia kościoła. Składamy podziękowanie dla pana Marka Błachnio dyrektora SP im. Marii Konopnickiej za umożliwienie nam zwiedzenia Sali Tradycji w Stężycy.

Szczególne podziękowania kierujemy do pana mjr. Mirosława Michaluka -kierownika Klubu 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego za pomoc w organizacji podróży.