Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Święto Wojska Polskiego

Data wydarzenia: 12 sierpnia 2013

 

wojsko polskie

Z okazji Święta Wojska Polskiego wszystkim dowódcom, żołnierzom i pracownikom Sił Zbrojnych składamy życzenia wszelkiej pomyślności i zadowolenia z trudnej i odpowiedzialnej służby, pełnionej na rzecz umocnienia obronności i bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

Pozdrawiamy również kombatantów oraz weteranów, żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku, z których wielu nadal służy swoim doświadczeniem Siłom Zbrojnym.

Święto Wojska Polskiego stanowi także okazję, aby w szczególny sposób wspominać tych, którzy służąc Ojczyźnie, oddali swoje życie daleko od naszych granic. Łączymy się
w myślach z rodzinami poległych.

Dyrektor i Pracownicy Muzeum Sił Powietrznych