Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Spotkanie informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Data rozpoczęcia: 24 lutego 2023 12:00 | Data zakończenia: 24 lutego 2023 15:00

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjne i dyskusję dotyczącą oferty edukacyjnej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Spotkanie skierowane jest do operatorów turystycznych organizujących zielone klasy, dyrektorów szkół, nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, historii i teraźniejszości oraz przedmiotów technicznych. Oferta dotyczy lekcji muzealnych, warsztatów oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych lub planowanych na terenie muzeum. Dzięki uczestnictwu mogą Państwo zyskać realny wpływ na atrakcyjność i trafność oferty edukacyjnej naszej instytucji.

 

 

Program spotkania:

  1. Oprowadzanie kuratorskie, zapoznanie z potencjałem edukacyjnym i możliwościami technicznymi wystawy stałej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Na pytania odpowiedzą kuratorzy wystaw i edukatorzy muzealni.
  2. Przedstawienie oferty tematów lekcji muzealnych i przedsięwzięć związanych z orientacją zawodową.
  3. Wysłuchanie potrzeb i propozycji gości na temat oferty muzeum
  4. Dyskusja, wnioski.

 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rezerwację uczestnictwa, liczy się kolejność zgłoszeń. Udział jest nieodpłatny.

 

 

Spotkanie odbędzie się 24.02.2023 r. w Auli MSP o godz. 12.00

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować do dnia 22.02.2023 r. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumsp.pl lub telefonicznie na nr: 261-519-454