Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Spacer śladami historii Koszalina

Data rozpoczęcia: 22 lutego 2020 12:00 | Data zakończenia: 22 lutego 2020 15:00

Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie zaprasza na spacer śladami historii Koszalina.

W sobotę 22 lutego 2020 r. o godz. 12.00 wyruszymy wspólnie z przewodnikiem by poznać dziedzictwo historyczne Koszalina. Poznamy wiele ciekawostek związanych z wojskową historią naszego miasta. Spacer będzie okazją do poznania pracy przewodników z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych.

Wydarzenie adresowane jest do mieszkańców i turystów, pragnących poszerzyć swoją wiedzę o regionie.

Zbiórka g. 12.00 –  ul. Marsz. J. Piłsudskiego i M. Karłowicza (przy budynku Kasyna)

Na zakończenie spaceru planowane jest zwiedzanie wystaw w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

 ZAPRASZAMY!

 

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w spacerze tylko z opiekunami.

Spacer w terenie: prosimy uczestników o zadbanie o ubiór i obuwie odpowiednie do warunków atmosferycznych i terenowych.

 

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, uroczyście obchodzony 21 lutego, został ustanowiony w 1989 r. podczas III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (World Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA), która odbyła się w Nikozji na Cyprze. Ideą Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych jest bezpłatne oprowadzanie mieszkańców danego regionu, w ich języku, po ich terenie. Ten dzień ma pokazać pracę przewodnika lokalnym społecznościom i lokalnym władzom, a także uświadomić gospodarzom terenu, jaką rolę odgrywają przewodnicy w obsłudze turystów, a w szczególności w kreowaniu wizerunku miasta czy regionu. Przewodnik turystyczny, zgodnie z Europejskim Komitetem Standaryzacji (European Commitee for Standardisation), to osoba, która oprowadza zwiedzających w wybranym przez nich języku oraz objaśnia kulturalne i przyrodnicze dziedzictwo obszaru, na jaki posiada uprawnienia wydane przez odpowiednie władze.

PROGRAM SPACERU

12.00 – zbiórka na skrzyżowaniu ulic Marsz. J. Piłsudskiego/M. Karłowicza, tj. przy budynku Kasyna (omówienie programu i warunków bezpieczeństwa; przypomnienie ubiegłorocznej informacji o garnizonie koszalińskim z XIX/XX w. z uwzględnieniem Królewskiego Zakładu Kadetów)

12.10 przejście pod Biuro Przepustek COSSG;

12.15 prezentacja dawnej „Waffenhalle” (tj. holu głównego) z omówieniem miejsc do zwiedzania na terenie COSSG;

12.20 – 12.40 zwiedzanie „sali kolumnowej”, dawnych sypialni kadeckich, auli oraz basenu;

12.40 – 13.40 powrót do gmachu głównego, wejście do Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych => zwiedzanie ekspozycji oraz projekcja filmu nt. historii  obiektów COSSG (realiz. TKK „MAX”).

13.45 – przemieszczenie się ulicą M. Karłowicza do siedziby WSPLek. Przy ul. Zwycięstwa 204 A (dawny budynek koszar III/54 IR v.d. Goltza). W międzyczasie gawęda nt. historii „koszarowca”.

14.00 – 14.30 zwiedzanie Izby Tradycji Wojskowej Służby Zdrowia w siedzibie WSPLek;

14.30 – 14.40 przemieszczenie się na ulicami: Zwycięstwa – 4-go Marca do ul. Wojska Polskiego

14.40 15.00  zwiedzanie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie