Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

sezon letni w Koszalinie rozpoczęty

Data wydarzenia: 02 kwietnia 2019

Od 1 kwietnia do końca września 2019 roku zapraszamy naszych widzów do zwiedzania wystaw stałych i czasowych w nowych godzinach: wtorek-piątek od 9.00 do 17.00, sobota-niedziela od 10.00- do 18.00

MUZEUM OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ W KOSZALINIE

 

WYSTAWA STAŁA

HISTORIA POLSKIEJ BRONI PRZECIWLOTNICZEJ

Prezentuje uzbrojenie i sprzęt będący na wyposażeniu dawnych wojsk obrony przeciwlotniczej. Filia kontynuuje tradycje placówki muzealnej, utworzonej w 1976 roku przy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie (dawniej: Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej). W 2018 roku muzeum otrzymało imię płk. Stanisława Paszkiewicza – pierwszego komendanta Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie. Na ekspozycji głównej zobaczymy także pamiątki związane z Ligą Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, eksponaty ukazujące rozwój polskiej broni przeciwlotniczej oraz zmieniającą się na przestrzeni lat taktykę jej użycia. W zbiorach muzeum znajduje się wiele unikatowych eksponatów broni palnej, a także archiwalia dotyczące działalności wojsk OPL. Również miłośnicy historii regionu znajdą tu pamiątki po koszalińskich jednostkach wojskowych. Sprzęt artyleryjski, rakietowy i radiolokacyjny prezentowany jest na ekspozycji plenerowej, m.in. 23 mm armata przeciwlotnicza ZU-23-2 na samochodzie Star 266, 85 mm armata przeciwlotnicza wz. 39, stacja radiolokacyjna pomiaru wysokości PRW-9 „Zofia”, PZR S-125M Newa, przeciwlotniczy zestaw rakietowy „Dźwina”, rakieta 3M8M3 PZR 2K-11 „Krug”. Kolekcję uzupełniają statki powietrzne: samolot TS-11 Iskra w malowaniu morskim oraz udostępniony do zwiedzania rządowy samolot Jak-40.

 

WYSTAWA CZASOWA

HISTORIA KOSZALIŃSKICH KOSZAR

19.03.2019- 31.10.2019

Ekspozycja prezentuje dzieje obiektów wojskowych Garnizonu Koszalin. Zobaczymy unikatowe zdjęcia prezentujące rozwój budownictwa koszarowego w Koszalinie, począwszy od czasów pruskich, poprzez lata 30-te XX wieku i okres II wojny światowej, aż po współczesność garnizonu. W gablotach wyeksponowano m.in. liczne militaria (bagnety, lufy, magazynki i in. przedmioty) odnalezione w maju 2018 r. na terenie koszar 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz dokumenty, fotografie i inne artefakty udostępnione przez regionalistów i  kolekcjonerów. Warto dodać, iż wszystkie obiekty koszarowe w Koszalinie niezmiennie funkcjonują do dzisiaj zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W zabytkowym kompleksie Pruskiego Królewskiego Zakładu Kadetów mieści się dziś Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, w dawnych „Koszarach Piechoty” przy ul. 4-go Marca stacjonuje 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy, zaś „Koszary Artylerii” przy ul. Wojska Polskiego 66 są siedzibą Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta. Wyjątek stanowi jedynie dawny obiekt pruskich fizylierów z 54. Regimentu v.d. Goltza, w którym dziś mieści się Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska.

 

SAMOLOT Jak-40 – udostępniony do zwiedzania samolot pasażerski w wersji VIP

 

WYDARZENIA-zapowiedzi

18.05.2019 – EUROPEJSKA NOC MUZEÓW

 

INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Muzeum Sił Powietrznych oferuje widzom indywidualnym i grupowym zajęcia edukacyjne oraz usługi przewodnickie:

rezerwacje dla grup zorganizowanych- co najmniej 2 dni przed planowaną wizytą: tel. +48 732-885-102,  e-mail: muzeumopl@muzeumsp.pl

Oferujemy usługi przewodnickie w języku polskim i angielskim (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja)

Przewodnik PL:  45 zł/ 1 godzina

Przewodnik ENG: 100 zł/ 1 godzina

Cennik biletów wstępu: http://opl.muzeumsp.pl/cennik/

Ulgi i zwolnienia z opłat za wstęp: http://opl.muzeumsp.pl/cennik/

 

OFERTY SPECJALNE:

PRZYJEDŹ MAMO NA PRZYSIĘGĘ

specjalna oferta dla uczestników uroczystych przysięg wojskowych i promocji oficerskich, organizowanych w Koszalinie. Bilet w cenie 4 zł kierowany jest do rodzin i bliskich żołnierzy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Obowiązuje tylko w dniu uroczystości.

Naszym widzom polecamy bogaty asortyment sklepu muzealnego: wydawnictw i pamiątek. Sklep jest otwarty w dniach i godzinach udostępniania wystaw.

Muzeum jest przystosowane dla wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy, toalety). W razie potrzeby pracownicy muzeum służą pomocą.

Przy Muzeum udostępniony jest parking dla widzów

W Muzeum przyjmujemy płatności gotówką lub za pomocą terminala płatniczego.

Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia muzeum, zwiedzaniu wystawy stałej i wystaw czasowych zamieszczane są na tablicach informacyjnych znajdujących się przed wejściem na ekspozycję, w folderach, w punkcie informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum

 

MUZEUM OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ W KOSZALINIE im. płk. Stanisława Paszkiewicza

ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin, opl@muzeumsp.pl,  tel.: 732-885-102