Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Seminarium naukowe

Data wydarzenia: 31 stycznia 2013

W dniu 30.01.2013r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP odbyło się seminarium naukowe na temat: „Wykorzystanie bezzałogowych systemów rozpoznawczych i bezzałogowych systemów rozpoznawczo uderzeniowych w reagowaniu kryzysowym” zorganizowane przy współudziale Muzeum Sił Powietrznych.

Celem seminarium, oprócz wymiany doświadczeń, usystematyzowania wiedzy w obszarze przygotowania personelu do eksploatacji BSP i wykorzystania BSP w operacjach reagowania kryzysowego, było wypracowanie wniosków do dalszej działalności naukowo badawczej oraz przygotowanie materiału do wystawy czasowej poświęconej BSP w Muzeum Sił Powietrznych.

Głównymi organizatorami seminarium byli:

gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel Rektor – Komendant WSOSP;
płk dr inż. Tadeusz Compa, dziekan Wydziału – prof. nadzw. WSOSP;
gen. bryg.. rez. pil. inż. Ryszard Hać – prof. wiz. WSOSP, Dyrektor MSP.
Do udziału w seminarium zaproszono specjalistów z Dowództwa Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych, Dowódcę 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych a także Wydziału Lotnictwa WSOSP. Referaty wygłosili zarówno goście jaki i wykładowcy WSOSP.

Seminarium zakończyło się zwiedzaniem MSP oraz dyskusją nad pozyskaniem eksponatów dla wystawy w muzeum poświęconej Bezzałogowym Statkom Powietrznym.