Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Rocznicowy wernisaż w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej

Data wydarzenia: 20 grudnia 2017

W Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, 15 grudnia br., z udziałem licznie zaproszonych gości, dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Paweł Pawłowski, dokonał otwarcia ekspozycji pt. „Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w służbie Ojczyźnie”. Dokładnie 93 lata temu, istniejący od 1922 r. Obywatelski Komitet Obrony Przeciwgazowej stał się Towarzystwem Obrony Przeciwgazowej. Gorącym orędownikiem Komitetu był m.in. prof. Ignacy Mościcki, późniejszy Prezydent Rzeczypospolitej. Po czterech latach, 10 lutego 1928 r. organizacja ta wraz z Ligą Obrony Powietrznej Państwa przekształciła się w Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. W sierpniu 1939 r. organizacja liczyła blisko 2 miliony członków.

Na koszalińskim wernisażu nie zabrakło znamienitych gości. Sale wystawowe Muzeum OPL zaszczycili swoją obecnością m.in.: długoletni komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, gen. bryg. w st. spocz. Witold Niedek oraz niegdysiejsi dowódcy 8. Dywizji Zmechanizowanej im. Bartosza Głowackiego: gen. bryg. w st. spocz. Zenon Werner i płk w st. spocz. Włodzimierz Warchalski. Nie zabrakło również Przyjaciół muzealników. Z Gdyni przybył dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej, p. Tomasz Miegoń, zaś ze Szczecina przyjechał p. Stanisław Horoszko, zawiadujący tamtejszym Muzeum Techniki i Komunikacji. Licznie pojawili się dowódcy i przedstawiciele jednostek wojskowych miejscowego garnizonu na czele z płk. Piotrem Kłosińskim, komendantem 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. W imieniu Prezydenta Koszalina do zebranych przemówił p. Ryszard Tarnowski, przewodniczący Komisji Kultury przy Radzie Miasta. W trakcie wernisażu, prezes Oddziału PTTK w Kołobrzegu, p. Robert Śmigielski, uhonorował dyrektora P. Pawłowskiego, srebrną odznaką „Za Zasługi dla PTTK”, przyznaną mu przez Zarząd Główny.Prawdziwymi Bohaterami Dnia byli jednak koszalińscy kolekcjonerzy, panowie: Zbigniew Izraelski, Piotr Palmowski, Andrzej Wojciechowski, Ryszard Błyszczyk, Andrzej Kurlanda oraz zbieracze z całej Polski: Jacek Adamski, Robert Gretzyngier, Zbigniew Legierski, Wojciech Sankowski i Paweł Tuliński. Dzięki ich eksponatom, koszalińska wystawa zyskała na wyjątkowej autentyczności. Wielkie i zasłużone brawa zebrali także żołnierze z plutonu remontowego 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego pod dowództwem sierż. Przemysława Smętka, którzy przywrócili blask zabytkowemu przeciwlotniczemu karabinowi maszynowemu ZPU-4. Zwiedzający mogli również podziwiać nowe nabytki koszalińskiej placówki w postaci pozyskanych historycznych mundurów oraz odrestaurowaną – dzięki dr. hab. Zygmuntowi Wujkowi – rzeźbę Bartosza Głowackiego, patrona rozwiązanej w 2001 r. miejscowej 8. Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża.

Autorem scenariusza wystawy jest dr Wojciech Grobelski, zaś partnerami przedsięwzięcia: 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy i Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego. Na wystawie, oprócz zbiorów kolekcjonerskich można podziwiać również eksponaty z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Okręgowego w Pile, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Centralnego Archiwum Wojskowego, Muzeum Lotnictwa Polskiego i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Pełna fotorelacja z wydarzenia (kliknij)

Zapraszamy.