Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Rocznica "Marszu Śmierci"

Data wydarzenia: 23 kwietnia 2018

Tegoroczne dwudniowe obchody 73 rocznicy  „Marszu Śmierci” zorganizowane przez Gminę Tychowo i Muzeum Obrony Przeciwlotniczej rozpoczęła konferencja popularno-naukowa w koszalińskim muzeum. Sesja była połączona z otwarciem wystawy czasowej, poświęconej losom 10 tysięcy jeńców alianckich przebywających w latach 1944-1945 w obozie nieopodal Tychowa. Gości powitał dyrektor muzeum Paweł Pawłowski, zaś wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Bogusław Polak z Politechniki Koszalińskiej, znany w kraju historyk wojskowości. Zebrani, którzy licznie przybyli do koszalińskiego muzeum, wysłuchali następujących referatów:

  • „Historii powstania oraz funkcjonowanie Stalagu Luft IV Groß Tychow – dr Wojciech Grobelski (Muzeum OPL);
  • „Most pamięci z żyjącymi świadkami wydarzeń. Kontakty Polska-USA” – mgr Jupi Podlaszewski (The English School of Koszalin);
  • „Ślady pamięci wydarte z ziemi” – kpt. rez. Zbigniew Izraelski (Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”)
  • Czytanie listów jenieckich – młodzież ze szkoły The English School of Koszalin
  • „Geneza powstania pomnika w Modrolesie” – dr hab. Zygmunt Wujek (Politechnika Koszalińska)

Obrady oraz wernisaż zaszczycił swoją obecnością były ambasador RP w Indiach i Republice Korei, dr Krzysztof Majka wraz z małżonką, Zofią. Obecny był również zastępca burmistrza Tychowa, p. Jacek Rudziński. Wyjątkową postacią był jednak p. Jerzy Boczkowski, emerytowany i wieloletni dyrektor Technikum Rolniczego w Tychowie, który jako jeden z pierwszych, już na początku lat 90. zainteresował się losami jeńców Stalagu Luft IV Groß Tychow i w szkolnej izbie pamięci narodowej gromadził pamiątki po lotnikach alianckich. Komisarzem wystawy oraz organizatorem sesji popularno-naukowej był dr Wojciech Grobelski, adiunkt koszalińskiego muzeum.

W drugim dniu obchodów, 21 kwietnia  delegacja Muzeum Obrony Przeciwlotniczej  wraz z przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Koszalin: kpt. w st. spocz. Edwardem Muchą ps. „Komar” i por. w st. spocz. Alfredem Łąpisiem wzięła udział u uroczystościach upamiętniających 73 rocznicę „Marszu Śmierci” lotników alianckich – jeńców Stalagu Luft IV Groß Tychow. Obchody rozpoczęły się przed pomnikiem autorstwa artysty-rzeźbiarza prof. Zygmunta Wujka, na placu przed stacją kolejową w Podborsku, niemym świadkiem wydarzeń sprzed ponad 70.lat. W obecności pocztów sztandarowych, licznie zebraną społeczność powitał burmistrz Tychowa, p. Robert Falana.

Następnie uczestnicy uroczystości – pokonując jeniecki szlak – udali na teren dawnego obozu w Modrolesie, gdzie zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z udziałem orkiestry i kompanii honorowej z 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego odbył się apel pamięci oraz złożenie wieńców. Warto zaznaczyć, iż od kilku lat, uroczystości patriotyczne w Modrolesie wpisały się w stały kalendarz przedsięwzięć patriotycznych miasta i gminy Tychowo.