Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Rajd pamięci 28 Pułku Artylerii Lekkiej

Data wydarzenia: 10 września 2018

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ma zaszczyt zaprosić 16 września do rajdu pieszego w dniu święta 28. Pułku Artylerii Lekkiej. Zapraszamy piechurów, regionalistów oraz wszystkich zainteresowanych lokalną historią i wspólnym spacerem. Trasa rajdu wieść będzie szlakami Dęblina i Zajezierza, gdzie od 1922 roku stacjonował sformowany pierwotnie w Zambrowie, 28 PAL.

Rajd jest elementem obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które w Dęblinie rozpoczynają się już 14 września.

Plan rajdu

8.00 Zbiórka w Muzeum Sił Powietrznych, ul. Lotników Polskich 1 – oprowadzanie kuratorskie po nowo otwartej z okazji 100-lecia polskiego lotnictwa, wystawie „Historia Polskiego Lotnictwa Wojskowego”

9.00 Start Rajdu spod Pomnika Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt w kierunku Zajezierza.

Na trasie zwiedzimy: Aleję Gwiazd Lotnictwa Polskiego, Aleję Zasłużonych Miasta Dęblin, zapoznamy się z architekturą przedwojennej Ireny, odwiedzimy cmentarz wojenny Balonna, obejmiemy Dąb Jagiełły „Grot”, zwiedzimy Cytadelę Twierdzy Dęblin, przekroczymy Wisłę przy Miejskim Domu Kultury, odwiedzimy dawny Fort Gorczakowa oraz Kurhan Okurzałego.

W Zajezierzu zobaczymy: zabytkowy budynek dworca kolejowego z 1917 roku, dawne ambulatorium pułkowe, Pomnik upamiętniający pobyt Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Zajezierzu, pomnik pamiątkowy 28 PAL upamiętniający poległych i pomordowanych żołnierzy 28 Pułku Artylerii Lekkiej.

13.30 Udział w Spotkaniu pokoleń – Święcie 28 Pułku Artylerii Lekkiej w Zajezierzu, przewidywany poczęstunek.

ok. 15.00 powrót autobusem do Muzeum Sił Powietrznych.

Trasa ok. 8 km w większości płaska, udział bezpłatny.

Zgłoszenia uczestników prosimy kierować poprzez formularz poniżej.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą Państwa danych osobowych. 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1) (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin

  1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem danych osobowych poprzez e-mail: inspektor@muzeumsp.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przygotowania, organizacji, przeprowadzenia i promocji Rajdu.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgodna na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zapisując się na udział w rajdzie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe wykorzystane do organizacji rajdu będą przechowywane przez MSP do czasu ukończenia wydarzenia, bądź odwołania zgody, zdjęcia z Rajdu przedstawiające Państwa osobę mogą zostać opublikowane w Biuletynie Muzeum Sił Powietrznych „Pod Dobrymi Skrzydłami”, oraz na stronie internetowej w celu promowania wydarzenia.
  4. Ze względów organizacyjnych podanie danych jest niezbędne do udziału w rajdzie.
  5. Administrator przekaże Pani/Pana dane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych  osobowych  na  podstawie  odrębnych  przepisów  prawa, w tym ubezpieczycielowi.
  6. Administrator nie przekaże danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  w  przypadku  gdy  przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  8. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.