Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Rada Muzeum w nowym składzie

Data wydarzenia: 15 grudnia 2017

 

14 grudnia 2017 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Muzeum Sił Powietrznych w nowym składzie.

Decyzją 39/Społ./DEKiD Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2017 r., powołani zostali nowi członkowie do Rady Muzeum w kadencji 2017-2021:

dr Marcin Paluch – Wykładowca akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Zakładu Historii i Wychowania Patriotycznego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 

dr Włodzimierz Kwaśniewicz – Doktor nauk humanistycznych, historyk, znawca broni, muzealnik, wykładowca akademicki

Witold Głębowicz – Zastępca dyrektora ds programowych Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

gen. bryg. pil. Cezary Wiśniewski – Attaché obrony przy Stałym Przedstawicielstwie Dyplomatycznym RP w Waszyngtonie

Waldemar Rataj – Pełnomocnik Dyrektora ds. Programowych Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

płk Waldemar Cyran – Zastępca Dowódcy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

ppłk rez. mgr inż. Andrzej Jaworski– Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie

Stanisław Horoszko – Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, historyk, absolwent UG, prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Wojciech Krajewski – Kustosz Muzeum Wojska Polskiego, archeolog, historyk i muzealnik

gen. dyw. pil. Jan Śliwka – Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Anna Wojdyła-Pawlak – Sekretarz Urzędu Miasta w Dęblinie

Piotr Tarnowski– Dyrektor Muzeum Stuthof w Sztutowie

Rada Muzeum to organ doradczy, wspierający działania i dążenia muzeum. Jej obowiązki reguluje art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r o muzeach ( Dz.U.2017.0.972).

14 grudnia  w auli im. płk. pil Jerzego Bajana, odbyły się pierwsze obrady. Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych –  Paweł Pawłowski przedstawił podsumowanie działalności muzeum w roku 2017 oraz przedstawił plany placówki na przyszły rok.

Nominacje nowym członkom Rady wręczył pan Sławomir Frątczak – dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Zgromadzeni członkowie wybrali ze swojego grona przewodniczącego, którym został gen. dyw. pil. Jan Śliwka. Nowy przewodniczący obiecał, że użyje całej swej wiedzy i doświadczenia by wspomóc działania Rady i muzeum. Zastępcami przewodniczącego zostali: Stanisław Horoszko oraz pani Anna Wojdyła-Pawlak.