Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Przyjaciele Dęblina w Muzeum

Data wydarzenia: 01 kwietnia 2019

Wspólne działania popularyzujące historię miasta Dęblin oraz dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny będą głównymi postulatami Porozumienia o współpracy, podpisanego pomiędzy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie a Towarzystwem Przyjaciół Dęblina. W imieniu obu stron umowy sygnowali: dyrektor muzeum p. Paweł Pawłowski i Prezes Stowarzyszenia- pani Grażyna Szczepańska.

Porozumienie zostało podpisane podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Dęblina 30 marca 2019 roku w auli im. płk. J. Bajana w Muzeum Sił Powietrznych.

W 2019 roku Stowarzyszenie obchodzi swoje 40-lecie. Założone zostało 16 listopada 1979 roku. Pierwszym prezesem był gen. bryg.pil. dr hab Józef Kowalski. Przez pierwsze lata działalności stowarzyszenie opiekowało się cmentarnymi kwaterami wojskowymi oraz przyczyniło się do upamiętnienia zasłużonych mieszkańców Dęblina. Od ponad 20 lat zajmuje się upowszechnianiem dziejów miasta, m.in poprzez wydawnictwa, prowadzenie badań nad miejscami pamięci narodowej i regionalnej, działania edukacyjne, rajdy, wycieczki krajoznawcze.

Wspólnie z Muzeum Sił Powietrznych, TPD organizowało Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Wspólne działania zaplanowane zostały także na ten rok: m.in udział stowarzyszenia w pikniku historycznym Good Morning Dęblin i Zaślubinach z Wisłą w Dęblinie. We wrześniu 2019 roku Stowarzyszenie będzie gospodarzem XV Zjazdu Towarzystw Regionalnych w Lublinie.