Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Przekazanie sztandaru

Data wydarzenia: 30 sierpnia 2012

Podczas tegorocznych obchodów Święta Lotnictwa, w dniach 25 – 28 sierpnia odbędzie się VI Światowy Zjazd Lotników Polskich z udziałem weteranów wojennych mieszkających w kraju i na obczyźnie. Udział w nim zadeklarowało około 130 osób z zagranicy i ponad 160 weteranów krajowych.

VI Światowy Zjazd Lotników Polskich nawiązuje do 20. rocznicy I Zjazdu w 1992r., podczas którego dokonano uroczystego przekazania ówczesnemu Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, przywiezionego z Wielkiej Brytanii, historycznego, wojennego sztandaru Polskich Sił Powietrznych.

W dniu 20 sierpnia br. dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski oraz dyrektor Muzeum Sił Powietrznych kom. rez. dr Waldemar Wójcik podpisali porozumienie o przekazaniu sztandaru do MSP w Dęblinie. Wydarzenie to zainaugurowało VI Światowy Zjazd, którego główne uroczystości odbędą się w Dęblinie i Warszawie.

25 sierpnia, w sobotę, kombatanci i weterani będą zwiedzać Muzeum Sił Powietrznych oraz obiekty garnizonu Dęblin. 27 sierpnia, w poniedziałek, podczas uroczystości przed Pomnikiem Lotników Polskich na Polu Mokotowskim w Warszawie nastąpi przekazanie do Muzeum Sił Powietrznych sztandaru Koła Stowarzyszenia Lotników Polskich w Derby w Wielkiej Brytanii.

28 sierpnia, we wtorek, podczas głównych tegorocznych obchodów Święta Lotnictwa na Polu Mokotowskim w Warszawie nastąpi ceremonia przekazania sztandaru PSP w Wielkiej Brytanii oraz repliki dzwonu Żwirki i Wigury do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Szczegółowy program obchodów VI Zjazdu Lotników znajduje się na stronach internetowych Dowództwa Sił Powietrznych.