Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Posiedzenie Rady Muzeum

Data wydarzenia: 04 sierpnia 2015

 

W dniu 4 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady – gen. dyw. Michał SIKORA.

Na wstępie dyrektor MSP gen. bryg. rez. Ryszard HAĆ przedstawił sprawozdanie z działalności muzeum za pierwsze półrocze br. oraz plan zasadniczych przedsięwzięć na drugie półrocze i na rok 2016.

Następnie odbyła się dyskusja.

W ramach wolnych wniosków podjęto zobowiązania, m.in. do rozszerzenia współpracy z Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w dziedzinie modelarstwa, z WSOSP w dziedzinie dydaktycznej oraz wsparcia przy gromadzeniu eksponatów w koszalińskim oddziale MSP. Rada podjęła uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności muzeum za pierwsze półrocze br.

IMG_9672