Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Posiedzenie Rady Muzeum Sił Powietrznych

Data wydarzenia: 03 grudnia 2014

W dniu 3 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Została ona powołana decyzją nr 77/MON ministra Obrony Narodowej z dn. 28 marca 2013 roku. W skład Rady Muzeum weszły osoby powołane spośród kandydatów wskazanych przez ministra Obrony Narodowej, dowódcę Sił Powietrznych, organy samorządu terytorialnego, dyrektora MSP oraz środowisko seniorów lotnictwa.

W posiedzeniu udział wzięli:

  1. Pan Robert Gretzyngier;
  2. Pani Agnieszka Zadura;
  3. Płk dr Andrzej Marciniuk;
  4. Pan Wojciech Matusiak;
  5. Płk pil. w st. spocz. mgr. inż. Kazimierz Pogorzelski;
  6. Płk rez. dr Józef Zieliński;
  7. Płk rez. pil. dr inż. Janusz Ziółkowski;
  8. Pan Grzegorz Kapusta;
  9. Pan Czesław Matysek;
  10. Pan Krzysztof Kornacki;

Dyrektor MSP oraz zastępca przewodniczącego Rady Muzeum, Pan Krzysztof Kornacki powitali uczestników przybyłych na posiedzenie Rady Muzeum. Obrady odbywały się w Klubie Uczelnianym WSOSP. Dyrektor MSP, gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszard HAĆ w prezentacji pt.: „Sprawozdanie z działalności Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie za rok 2014 ” przedstawił dotychczasowe osiągnięcia muzeum w zakresie pozyskiwania, ewidencjonowania zbiorów, a także w zakresie działalności edukacyjnej i współpracy z instytucjami na terenie garnizonu a także władzami miasta Dęblin.

Członkowie Rady wnioskowali w sprawie wspierania wysiłku MSP w pozyskiwaniu funduszy.

Andrzej Marciniuk Szef Katedry Nauk Ogólnokształcących WSOSP w Dęblinie, przedstawił w swoim wystąpieniu sprawozdanie z tegorocznej współpracy dydaktycznej MSP i WSOSP.

Sprawozdanie z działalności Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie za rok 2014 zostało jednogłośnie zatwierdzone.

Dyrektor MSP przedstawił plan zasadniczych przedsięwzięć na 2015r. Dyskutowano nad przedłożonym planem, wysunięto wnioski i propozycje w sprawie jego realizacji.

20141203_114345DSC_0757DSC_0760DSC_0768Uczestnicy posiedzenia Rady Muzeum dokonali przeglądu placu budowy
i zwiedzili wystawę plenerową MSP.