Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Posiedzenie Komitetu Honorowego MSP

Data wydarzenia: 29 lutego 2012

W dniu 28 lutego 2012 roku w sali odpraw 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyło się podsumowujące, ostatnie posiedzenie Komitetu Honorowego Utworzenia Muzeum Sił Powietrznych.

W pierwszej części posiedzenia, w sali odpraw 4. SLSz. wzięli udział:

Dowódca Sił Powietrznych, gen. broni pil. Lech MAJEWSKI;
gen. dyw. pil. w st. spocz. Tytus KRAWCZYC;
Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych, kmdr rez. dr Waldemar WÓJCIK;
Dowódca 4. SLSz, gen. bryg, pil. Tomasz Drewniak;
Burmistrz Miasta Dęblina, Pan Stanisław Włodarczyk;
inni członkowie Komitetu.

Podczas tego spotkania Dyrektor MSP, w formie prezentacji, przedstawił aktualny stan zasobów muzealnych, zakres wykonywanych prac, oraz kierunki rozwoju tej najmłodszej w Wojsku Polskim placówki muzealnej. Na zakończenie wystąpienia podziękował wszystkim zgromadzonym za pomoc w tworzeniu muzeum. Szczególne słowa uznania skierował do Dowódcy SP, który sprawy powstania i budowy muzeum objął osobistym mecenatem.

Dalsza część posiedzenia odbyła się w obiektach MSP. Goście honorowi zwiedzili wystawę plenerową sprzętu lotniczego. W Sali ekspozycji wewnętrznej miała miejsce miła uroczystość podziękowania członkom Komitetu przez Dowódcę SP za zaangażowanie i osobisty wkład w tworzenie MSP. List gratulacyjny w postaci grawertonu otrzymali:

gen. dyw. pil. w st. spocz.Tytus KRAWCZYC – przewodniczący Komitetu Honorowego;
gen. dyw. pil. w st. spocz. Henryk PIETRZAK;
gen. dyw. pil. rez. Zbigniew BIELEWICZ;
gen. bryg. Pil. Tomasz DREWNIAK;
gen.bryg. pil. rez. Ryszard HAĆ;
gen. bryg. Jan GABRYŚ;
płk pil. dr Marek BYLINKA;
płk Wojciech LEWICKI;
płk w st. spocz. Czesław GAGAJEK;
płk rez. dr Józef ZIELIŃSKI;
płk pil. w st. spocz. Andrzej JEZIORSKI;
płk w st. spocz. Zenon KRASOWSKI;
płk rez. Zbigniew BRODOWSKI;
płk rez. Piotr WOJCIECHOWSKI;
mgr Stanisław WŁODARCZYK.
Komitet Honorowy Utworzenia Muzeum Sił Powietrznych został powołany rozkazem Dowódcy SP Nr 196 z dnia 28 października 2009 roku. W jego składzie znaleźli się zarówno czynni jak i byli żołnierze reprezentujący wszystkie rodzaje wojsk w Siłach Powietrznych, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń lotniczych, historycy wojskowi oraz burmistrz Dęblina.

 

Zdjęcia z uroczystości dostępne w Galerii: KOMITET HONOROWY MSP – KLIKNIJ ABY OBEJRZEĆ.