Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Porozumienie z Władzami Łodzi

Data wydarzenia: 23 listopada 2011

Jako, że Samoloty dotychczas wchodziły w skład ekspozycji w ramach Wystawy Sprzętu Lotniczego w Łodzi, Muzeum Sił Powietrznych weszło w porozumienie z władzami samorządowymi Miasta Łodzi, na mocy którego nawiązano współpracę w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturowego w zakresie lotnictwa wojskowego.

W dniu 22.11.2011 r. podczas spotkania w Dęblinie Wiceprezydent Łodzi Pani Agnieszka Nowak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Pan Tomasz Kacprzak oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi Pan Mateusz Walasek i Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych Pan Waldemar Wójcik podpisali porozumienie, które zawiera m.in. następujące treści:

Władze samorządowe Miasta Łodzi utworzą w ramach istniejącego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, której Miasto Łódź jest organizatorem, Oddział specjalizujący się w prowadzeniu i utrzymaniu ekspozycji sprzętu lotniczego. Miasto Łódź zapewni Oddziałowi Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi niezbędne do utworzenia i prowadzenia ekspozycji sprzętu lotniczego zaplecze majątkowe, kadrowe i finansowe.

Po utworzeniu Oddziału Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie udostępni wyżej wymienionemu Muzeum na podstawie zawartej umowy użyczenia egzemplarze sprzętu lotniczego wytypowane przez Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie spośród kolekcji 21 statków powietrznych przekazanych do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie przez Panią Jadwigę Lewandowską. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zostaną użyczone statki powietrzne po przeprowadzeniu przez pracowników Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ich inwentaryzacji, weryfikacji oraz po wykonaniu podstawowych prac renowacyjnych na tych statkach powietrznych. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, w miarę posiadanych możliwości, udzieli Oddziałowi Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi pomocy i wsparcia merytorycznego przy pozyskiwaniu eksponatów wzbogacających tworzoną kolekcję sprzętu lotniczego.

Strony porozumienia będą na zasadzie wzajemności popularyzować i promować działania i przedsięwzięcia realizowane w ramach prowadzonej działalności kulturalnej.