Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Porozumienie o współpracy z WSOSP

Data wydarzenia: 21 lutego 2013

W dniu 20.02.2013r. w Muzeum Sił Powietrznych odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych i Muzeum Sił Powietrznych.

Wśród zaproszonych gości oprócz szerokiego grona pracowników naukowo – dydaktycznych uczelni uczestniczyli przedstawiciele samorządu studenckiego WSOSP. Obecne były również media: Radio Lublin oraz TVP Lublin.

Na mocy porozumienia strony podejmują współpracę w zakresie działalności naukowo – badawczej oraz dydaktycznej, dotyczącej min. rozwoju i udostępniania bazy technicznej i dydaktycznej, a także obiektów dla ważnych wydarzeń WSOSP takich jak: przysięga, promocja, obchody Dnia Podchorążego i innych uroczystości z okazji świąt wojskowych. MSP zobowiązuje się także do udostępnia zasobów naukowych i bazy materiałowej studentom i pracownikom WSOSP w ramach praktyk , staży studenckich oraz zajęć programowych uczelni.

Ważnym obszarem współdziałania obu instytucji jest również promocja lotnictwa, poprzez przygotowywanie wystaw stałych i czasowych oraz imprez plenerowych, zarówno w WSOSP jak i w Muzeum SP.

Podpisy pod treścią porozumienia złożyli: Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Jan RAJCHEL oraz Dyrektor Muzeum SP gen. bryg. rez. pil. Ryszard HAĆ.

RELACJE:

1. RADIO LUBLIN – KLIKNIJ ABY OBEJRZEĆ.

2. TVP LUBLIN – KLIKNIJ ABY OBEJRZEĆ.