Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Porozumienie o współpracy z 1. Dęblińskim Batalionem Drogowo Mostowym.

Data wydarzenia: 12 lutego 2016

W dniu 12.02. 2016 r. w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się uroczystość podpisania „Porozumienia o współpracy” pomiędzy MSP, a 1. Batalionem Drogowo – Mostowym im. Romualda Traugutta z Twierdzy Dęblin. Porozumienie podpisał dyrektor MSP gen. bryg. (R) pil. inż. Ryszard Hać i dowódca 1 BDM ppłk Adam BEDNARCZYK. Strony zobowiązały się m.in. do: kształtowania  pozytywnego wizerunku oraz promocji profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży, upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Batalionu i muzeum..

Ppłk Adam BEDNARCZYKpodpisujący porozumienie z MSPgen. bryg. (R) pil. inż. Ryszard Hać podpisuje porozumienie z 1 BDMPorozumienie MSP z 1 BDM

Po uroczystości goście dokonali pamiątkowego wpisu do Księgi Pamięci, oraz zapoznali się z wystawą okolicznościową przygotowaną przez naszą placówkę pt. „Lotnicze tradycje Twierdzy Dęblin”.Delegacja 1BDM przy wystawie Tradycje Lotnicze Twierdzy Dęblin (1)Delegacja 1BDM przy wystawie Tradycje Lotnicze Twierdzy DęblinDelegacja 1BDM zapoznająca się z ekspozycja stałą MSP