Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Porozumienie między muzeami

Data wydarzenia: 13 lutego 2019

Wspólne działania popularyzujące historię powszechną i regionalną oraz organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych będą przedmiotem zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie a Muzeum Czartoryskich w Puławach. Umowę sygnowali dyrektorzy placówek: Paweł Pawłowski i Honorata Mielniczenko.

Porozumienie sformalizowało zainicjowaną w roku ubiegłym współpracę, m.in przy tworzeniu lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Muzeum Czartoryskich w Puławach to jedna z najmłodszych instytucji muzealnych na Lubelszczyźnie (utworzone w 2017 roku), ale posiadające bogatą tradycję: gdyż to właśnie puławska świątynia Sybilli była pierwszym muzeum w Polsce. Zaprojektowana przez Piotra Aignera na zlecenie księżnej Izabeli Czartoryskiej, uroczyście otwarta została w 1801 roku. Księżna stworzyła w Puławach podwaliny pod polskie muzealnictwo, a jej kolekcja stała się osią, wokół której powstało Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

Najbliższe wspólne działanie to pomoc w organizacji Ferii z Historią i wizyta uczestników zimowego wypoczynku w dawnej siedzibie Księżnej Czartoryskiej w Puławach. Naszym zamierzeniem jest również współpraca na rzecz ożywienia ruchu turystycznego w muzeach nadwiślańskich.

Porozumienie zostało zawarte 12 lutego 2019r podczas wydarzenia „Syberyjska Odyseja”. Chęć współpracy pomiędzy instytucjami sąsiadującymi ze sobą w zachodniej części Lubelszczyzny została również doceniona przez radnego Rady Miasta Puławy pana Ignacego Czeżyka- samorządowca i nauczyciela, posła na Sejm X kadencji.