Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

„Politycznie obcy” - rzecz o lotnikach wyklętych

Data wydarzenia: 25 lutego 2018

Zapraszamy na wieczornicę z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 1 marca 2018 o godzinie 17.00 w auli Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie przy ul. Lotników Polskich 1.

W programie wydarzenia pan Marcin Arbuz (asystent z Muzeum Sił Powietrznych) poprowadzi wykład pt. Politycznie obcy – rzecz o lotnikach wyklętych. Prelekcja będzie przyczynkiem do ukazania skomplikowanych losów polskich lotników wracających do kraju po II wojnie światowej, ich trudne wybory, niełatwe decyzje i rozmaite koleje losów w mrocznej rzeczywistości epoki stalinowskiej.

Po zakończeniu  II Wojna Światowej, Polska definitywnie znalazła się w kręgu wpływów Związku Sowieckiego. Nowy ład polityczny wprowadzany na terenie kraju siłą już od lata 1944 roku, spowodował iż duża cześć żołnierzy wojennej konspiracji, nie złożyła broni ale podjęła dalszą walkę o rzeczywistą niepodległość Polski.

1 marca to święto ustanowione w celu uczczenia pamięci o podziemiu niepodległościowym z lat 1944-1963. Nie zgadzając się na przymusowo wprowadzone w Polsce zmiany polityczne i siłowe objęcie władzy przez komunistów żołnierze formacji konspiracyjnych pozostali w podziemiu aby walczyć z nowym wrogiem. Partyzanci  tzw. drugiej konspiracji, organizowali akcje zbrojne, wywiadowcze oraz informacyjne skierowane przeciwko komunistom. Byli przez to zwalczani przez odziały wojska, milicji, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy przez oddziały Armii Czerwonej. Historia czynów żołnierzy podziemia niepodległościowego w zasadzie od samego początku była rugowana ze świadomości społecznej oraz przeinaczana. Dopiero po 1989 roku, gdy zaczęto prowadzić profesjonalne badania na ten temat, historię tę odkłamywać. W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o uznaniu zasług podziemia niepodległościowego prowadzącego walkę po II Wojnie Światowej. W lutym 2010 roku do sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy dotyczący ustanowienia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustawa weszła w życie w lutym 2011 roku.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono na 1 marca symbolicznie. Tego dnia w 1951 roku, wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Zapraszamy

wstęp wolny