Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Poetycki wieczór podchorążych

Data wydarzenia: 30 listopada 2017

Niezwykły nastrój panował podczas spotkania z okazji Dnia Podchorążego w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Za sprawą poezji śpiewanej, przenieśliśmy się w przeszłość dęblińskiej „szkoły orląt” oraz do wydarzeń z 29 listopada 1830 roku.

Noc Listopadowa była poświęcona 187. rocznicy wybuchu powstania listopadowego, o którym, w formie wprowadzenia historycznego, opowiedział Marcin Arbuz z dęblińskiego muzeum.

Gwiazdami wieczoru byli kpt. rez pil. Andrzej Wiejak, ppłk. rez. nawig. Robert Zapora oraz kpt. rez. nawig. Andrzej „Cypis” Królikowski – dawni podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznej w Dęblinie. Zaprezentowane autorskie kompozycje nawiązywały do tradycji dęblińskiej Alma Mater i lotnictwa. Usłyszeliśmy m.in. napisaną przez Andrzeja Wiejaka piosenkę „Bądź Pilotem” dedykowaną uczniom Liceum Lotniczego w Dęblinie. A sam autor przekazał na ręce uczniów orkiestralną wersję jej partytury. Ppłk. rez. nawig. Robert Zapora zaprezentował nam muzyczne interpretacje wierszy wybitnych polskich poetów: Mirona Białoszewskiego, Bolesława Leśmiana i Adama Mickiewicza. Podczas wieczoru poetyckiego wystąpili także podopieczni Andrzeja Królikowskiego: kwartet „Air Sisters” oraz soliści: Aleksandra Makowska, Marysia Linde i Paweł Fryszka (z zespołu Dywizjon 24 z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie).  W duetach z Andrzejem Królikowskim wystąpiły Ewelina Pisarska -Kalbarczyk oraz Hanna Czerska.

            Na zakończenie wieczoru, kpt. rez. nawig. Andrzej Stępień przekazał na ręce dyrektora muzeum Pawła Pawłowskiego, maszynopis poetyckiej wizji września 1939 roku spisany przez kpt. pil. Jana Hryniewicza – postaci legendarnej w historii polskiego lotnictwa, m.in. pomysłodawcy wykonania sztandaru Polskich Sił Powietrznych w 1940 roku.

29 listopada 1830 roku ok. godz. 18:00 do jednej z sal wykładowych Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, w której prowadzono akurat zajęcia z taktyki, wszedł podporucznik Piotr Wysocki i powiedział:

„Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów

            Tak rozpoczęło się powstanie listopadowe. Pamiątką i docenieniem tych niepodległościowych ambicji było ustanowienie święta podchorążego. Święto obchodzono jeszcze pod zaborami w 1908 roku w konspiracyjnej Szkole Podchorążych we Lwowie. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku zaczęto świętować ów rocznicę oficjalnie. Dzień Podchorążego stał się wydarzeniem o dużej ogólnokrajowej randze. Uroczystości prócz stolicy odbywają się także w innych miastach Polski.  Ceremonie z okazji Dnia Podchorążego są stałym elementem obchodów przede wszystkim w szkołach o profilach wojskowych jak np. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, czy Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. W Warszawie również odbywają się główne uroczystości. Msza polowa w intencji powstańców. Uroczystości pod pomnikiem bohaterów bitwy pod Olszynką Grochowską. Na dziedzińcu Belwederu wystawiona jest warta honorowa, zaś uroczystość wieńczy defilada pododdziałów.