Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

Data wydarzenia: 29 stycznia 2019

Działając na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, wraz z oddziałem Muzeum Obrony Powietrznej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin, przedstawia poniżej sporządzony plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2019:

plik do pobrania: (pdf)Plan zamówień publicznych na 2019 r.