Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

„Ogólnopolski Narodowy Dzień Biegów na Orientację Pamięci Żołnierzy Powstania Warszawskiego”

Data wydarzenia: 07 października 2017

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie wraz z jednostkami Garnizonu Dęblin – Lotnisko i Miastem Dęblin było partnerem  Ogólnopolskiego Narodowego Dnia Biegów na Orientację, których organizatorem w Polsce są Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Sport Life oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Impreza odbyła się w dniu 7 października 2017 roku, jednocześnie w pięciu lokalizacjach na terenie całego kraju min.  w Warszawie, Dęblinie, Gierłoży, Cedyni i Grunwaldzie. 

Jest to projekt edukacyjno – sportowy, zakładający organizację międzypokoleniowych biegów na orientację… Biegi odbywają się w tym samym czasie, w kilku miejscowościach posiadających walory historyczno – turystyczne.

Jednym z celów organizacji biegów na orientację jest popularyzacja tej dyscypliny oraz realizacja idei łączenia aktywności sportowej z promowaniem historycznych treści patriotycznych.

Wybór lokalizacji każdego biegu ma pokazać jej walory turystyczne oraz przy wykorzystaniu przekazu medialnego zachęcić do ich odwiedzenia.

W sobotę 7 października 2017 r. odbył się bieg w Dęblinie koordynowany przez przedstawicieli Fundacji, Edmunda Kordasa i jej Prezesa Jacka Adamskiego, który osobiście wystartował pierwszego biegacza. 

Start nastąpił w samo południe z placu przy Muzeum Sił Powietrznych, pod pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt. W zmaganiach wzięło udział ponad 50 osób. Zawodnicy zaopatrzeni w karty startowe i mapki, startowali co minutę. Trasa prowadziła ścieżkami wytyczonymi na terenie 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego i zawierała kilkanaście punktów kontrolnych, które miały za zadanie pokazanie uczestnikom walorów architektonicznych i ciekawych historycznie miejsc Garnizonu Dęblin – Lotnisko.

Uczestnicy brali udział w biegu, w dwóch kategoriach wiekowych: od 6 – 18 roku życia i od 18 do 65 roku życia. 

W klasyfikacji generalnej a zarazem w kategorii Junior podium zdobyli:

I miejsce z czasem 25,33 min – Zacharkiewicz Robert,

II miejsce z czasem 27,38 min – Molak Mateusz,

III miejsce z czasem 30,32 min – Krasucki Marcin.

 

W kategorii Senior zwyciężyli:
I miejsce z czasem 30,34 min – Lewicki Kewin,

II miejsce z czasem 34,17 min – Boryło Andrzej,

III miejsce z czasem 46,00 min – Krasucka Katarzyna

W czasie obrad komisji skrutacyjnej wyłoniona została kategoria Juniorów młodszych…Pełna fotorelacja w zewnętrznej galerii (kliknij)

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i zapraszamy do uczestnictwa w następnej edycji!

Dziękujemy współorganizatorom wydarzenia: Ministerstwu Sportu i Rekreacji, Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu – Sport Life, Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego, 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, Miastu Dęblin. Szczególne podziękowania składamy na ręce Dowódcy Garnizonu Dęblin – Lotnisko płk. pil. Wojciecha Pikuły, bez którego wsparcia bieg nie mógłby się odbyć. Za nieocenioną pomoc merytoryczną i organizacyjną dziękujemy kpt. Wojciechowi Życkiemu z CSIL.