Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Oferta edukacyjna MSP

Data wydarzenia: 25 października 2013

Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w 4 blokach tematycznych:

 „Wojna obronna Polski we wrześniu 1939”

 „Polacy na frontach II wojny św.”

„Miejsca pamięci narodowej”

„Historyczny rodowód symboli państwowych i wojskowych. Symbolika lotnicza”.

Dwa pierwsze tematy dotyczą zagadnień  z przedmiotu Historia, a pozostałe z Wiedzy o Społeczeństwie. Treści programowe zostały uzgodnione z przedstawicielami samorządów, dyrektorami szkół i nauczycielami historii na spotkaniu w dn. 22 października 2013 roku.

Oferta ta spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród przybyłych gości, którym dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.

Liczymy na aktywny udział w tym programie i podajemy cennik zajęć lekcyjnych.

  1. Lekcja przeprowadzona w muzeum grupa do 30 osób – 2 zł od osoby plus 30 zł prowadzący zajęcia.
  2. Lekcja wyjazdowa 2 zł od ucznia plus koszty przejazdu (dodatkowo oprócz prezentacji multimedialnej możliwość obejrzenia wystawy z zamówionego bloku tematycznego).

msp1msp2msp3msp4msp5