Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Odznaka SPSP przekazana do muzealnej kolekcji

Data wydarzenia: 24 stycznia 2019

Do zbiorów muzealnych przekazana została dzisiaj odznaka pamiątkowa Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Aktu przekazania na ręce Głównej Inwentaryzator- pani Katarzyny Ragus,  dokonał Komendant SPSP pan st. chor. sztab. Paweł Jakubik  w asyście st. chor. Macieja Krygrowskiego- kierownika sekcji zabezpieczenia. Wraz z przekazaną nam naszywką, odznaka wzbogaci kolekcję falerystyki lotniczej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Celem projektu utworzenia kolekcji falerystyki lotniczej jest prezentacja godła i emblematów polskich jednostek lotniczych- byłych i obecnych. Projekt dotyczy również falerystyki polskiego kontyngentu wojskowego oraz sił zbrojnych stacjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach umów NATO i Atlantic Resolve. Docelowo kolekcja ma prezentować odznaki, oznaki rozpoznawcze (plakietki), naszywki i inne atrybuty pamiątkowe jednostek. Planujemy zaprezentować ją na wystawie stałej pn. „Historia polskiego lotnictwa wojskowego”, jak również stanowić będzie ona materiał dokumentacyjny w Zbiorach Specjalnych, przeznaczony do celów naukowych.

Zapraszamy żołnierzy w służbie czynnej i rezerwy oraz pasjonatów i kolekcjonerów do współtworzenia wraz z nami tej kolekcji i nieodpłatne przekazanie egzemplarzy wszelkiego typu ww. atrybutów pamiątkowych.

Podstawowym obiektem naszego zainteresowania są odznaki pamiątkowe oraz naszywki wykorzystywane na umundurowaniu żołnierzy. Oprócz nich, jesteśmy zainteresowani wszelkiego typu upominkami, na których występuje logo lub nazwa jednostki lotniczej. Przekazane pamiątki, po zewidencjonowaniu, znajdą swoje miejsce na wystawie głównej w Muzeum Sił Powietrznych.

kontakt: Dział Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów, tel. 261-518-800, zbiory@muzeumsp.pl