Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Odsłonięcie tablicy pamięci płk. pil Franciszka Kornickiego

Data wydarzenia: 27 maja 2018

Muzeum Sił Powietrznych w obecności rodziny płk. pil. Franciszka Kornickiego, przy asyście Kompanii Reprezentacyjnej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego, Orkiestry Wojskowej z Dęblina, pocztów sztandarowych lokalnych szkół i organizacji kombatanckich, licznie zgromadzonych miłośników lotnictwa i mieszkańców Gminy Mircze, miało zaszczyt uczestniczyć w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej, Bohatera, w jego rodzinnej miejscowości, Wereszynie. 

Uroczystość uświetnił pokaz Zespołu pilotażowego Orlik oraz występy lokalnych artystów. Gospodarzowi, Pani Wójt Gminy Mircze, mgr Marcie Małyszek gratulujemy wspaniałej inicjatywy i dziękujemy za zaproszenie.