Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

O symbolach narodowych w Muzeum

Data wydarzenia: 21 marca 2019

W pierwszy dzień wiosny uczniowie klas I-ych i II-ich Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stężycy wzięli udział w pilotażowej lekcji muzealnej w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Tematem zajęć były „Polskie Symbole Narodowe”. Zajęcia prowadzili pracownicy działu Edukacji, Organizacji i Udostępniania Wystaw: adiunkt Jarosław Frąckiewicz oraz Katarzyna Gajo (w stroju pełniącym funkcję dydaktyczną- z elementami symboliki narodowej i lotniczej).

Podczas zajęć uczniowie poznali symbolikę narodową, dowiedzieli się również o dziejach symboliki lotniczej, byli zainteresowani szczególnie niezwykłą historią sztandaru Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Zajęcia miały formę krótkiej prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną oraz oprowadzaniem po ekspozycji i poznawaniem symboliki narodowej, prezentowanej na wybranych muzealiach: mundurach, samolotach, archiwaliach, pamiątkach po pilotach.

 

Dodatkowo, uczestnicy mieli możliwość zwiedzania samolotu Jak-40 i śmigłowca Mi-6.

Na zakończenie, każdy uczestnik wypełniał kartę pracy podsumowującą i uzupełniającą wiedzę zdobytą podczas zajęć. Uczniowie otrzymali wypełnione karty jako pamiątkę wizyty w Muzeum.

Dzisiejsza lekcja muzealna była zapowiedzią oferty edukacyjnej, którą przygotowujemy na rok szkolny 2019/2020., a pierwsze propozycje tematów będą niebawem ogłoszone na naszej stronie internetowej. Oferta będzie obejmowała zajęcia edukacyjne adresowane do różnych grup wiekowych: od przedszkola po seniorów.

Zapraszamy pedagogów, nauczycieli, organizatorów turystyki i animatorów do zorganizowania wraz z nami spotkań z historią lotnictwa w formie lekcji muzealnych pod opieką naszej kadry.

 

kontakt: Dział Edukacji, Organizacji i Udostępniania Wystaw, tel. 261-519- 444,  j.frackiewicz@muzeumsp.pl

lub rezerwacja@muzeumsp.pl; tel. 261-519-462