Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Nowe ekspozycje w MSP

Data wydarzenia: 01 kwietnia 2012

Muzeum nasze wzbogaciło się o dwie nowe ekspozycje. Pierwsza, otwarta przez dowódcę Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha MAJEWSKIEGO w dniu 28 lutego br. podczas pobytu w naszej placówce, poświęcona jest pamięci gen. bryg. pil. Tadeusza Władysława Sawicza (1914 – 2011), „Ostatniego z Nielicznych” – najdłużej żyjącego polskiego pilota – uczestnika Bitwy o Anglię, który zmarł w październiku 2011r. Wystawa składa się z plansz, na których w sposób plastyczny przedstawione są poszczególne etapy życia bohatera – od lat młodzieńczych, losy wojenne, aż po czasy współczesne.W skład ekspozycji wchodzi także wystawa osobistych pamiątek po Generale, które żona Jadwiga przekazała gen. Lechowi Majewskiemu. Wystawa jest zatytułowana: „Ostatni z Nielicznych. Gen. bryg. pil. Tadeusz SAWICZ”. Autorem jest Pan Robert GRETZYNGIER – współpracownik i przyjaciel naszego Muzeum.

Druga ekspozycja poświęcona jest tragicznym losom polskich lotników we wrześniu 1939 roku, którzy pomimo olbrzymiej przewagi ilościowej i technicznej hitlerowskiej Luftwaffe, podejmowali nierówny, często śmiertelny bój. Dla części z nich wojenne losy miały swój tragiczny koniec w rowach Katynia, Miednoje i Charkowa, po dostaniu się do sowieckiej niewoli. Wystawa nosi tytuł: „Lotnicze pamiątki polskiego, tragicznego Września 1939 roku”. Jej autorem jest Pan Adam Popiel, który osobiście pozyskane pamiątki, w postaci archiwalnych fotografii, szkiców, szczątków rozbitych samolotów, przekazał w darze naszej placówce. W najbliższym czasie zostaną one poddane koniecznej renowacji i odnowie. Otwarcia wystawy w obecności autora, w dniu 6 marca br. dokonał dyrektor MSP Waldemar Wójcik, który serdecznie podziękował za cenny dar oraz uhonorował dyplomem.

Pan Adam podarował nam także zestaw naboi do historycznych egzemplarzy broni.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia nowych ekspozycji oraz stałej wystawy.