Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Nowe eksponaty

Data wydarzenia: 09 września 2011

Po uroczystym otwarciu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 26 sierpnia 2011 roku, dyrekcja Muzeum zintensyfikowała prace związane z pozyskiwaniem nowych eksponatów. W wyniku prowadzonych poszukiwań nawiązano kontakt z właścicielką kolekcji samolotów w Łodzi, Panią Jadwigą Lewandowską. Po długich i niekiedy burzliwych negocjacjach zawarto porozumienie, w wyniku którego Pani Lewandowska zwróciła, na zasadzie użyczenia Siłom Powietrznym, 21 samolotów, które były udostępnione założycielowi ekspozycji muzealnej Panu Jerzemu Lewandowskiemu. Ponadto przedstawiciele MSP zaproponowali odkupienie z powstałej kolekcji czterech statków powietrznych.

W celu realizacji porozumienia dyrektor MSP Pan dr Waldemar Wójcik na początku września wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta Dęblin mgr Stanisława Włodarczyka i Rady Miasta Dęblin o przyznanie dotacji z budżetu Miasta, która miała być przeznaczona na zakup czterech statków powietrznych eksponowanych dotychczas, w ramach Wystawy Sprzętu Lotniczego, w Łodzi.

Głównych argumentem przemawiającym za wnioskiem był fakt iż nabycie przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 4 statków powietrznych stanowić będzie istotny wkład miasta w rozwój stałej ekspozycji wystawowej . Zaznaczyć należy również, że zgodnie ze strategią Rozwoju Lokalnego Miasta Dęblina na lata 2008-2015, stanowiącą załącznik do uchwały Rady Miasta Dęblin z dnia 22 kwietnia 2008r. jednymi z głównych założeń i celów polityki rozwoju miasta Dęblina miała być jego promocja, wzmocnienie potencjału rozwojowego we wszystkich dziedzinach życia, w tym kulturalnego oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców w sferze kultury poprzez m.in. utworzenie placówki muzealnej. Realizacje tych celów stara się zapewnić Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie a więc istotne jest aby posiadało bogate i wyróżniające się zbiory muzealne.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Radę Miasta Dęblin. W efekcie, z końcem września Muzeum podpisało porozumienie z Panią Lewandowską, która jest prawną kontynuatorką wystawy Sprzętu Lotniczego i Wojskowego Jerzy Lewandowski prowadzonej przez jej męża Jerzego Lewandowskiego, dotyczące sprzedania czterech samolotów do naszego Muzeum.

Na podstawie umowy kupna sprzedaży z dnia 8.09.2011r. Muzeum Sił powietrznych wzbogaciło się o cztery następujące statki powietrzne:

Lim-5 nr 305
Lim-6 nr 427
MiG-21PF nr 1702
Su-20 nr 6255

Zdjęcia z uroczystości dostępne w Galerii: NOWE EKSPONATY – KLIKNIJ ABY OBEJRZEĆ.