Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum z Harcerzami

Data wydarzenia: 16 lutego 2018

Wspólne działania mające na celu popularyzację historii, wspieranie edukacji historycznej i współpraca w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, turystycznych oraz patriotycznych są głównymi założeniami Porozumienia podpisanego pomiędzy Muzeum Sił Powietrznych a Chorągwią Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego. Porozumienie sygnowali 15 lutego 2018 r w siedzibie Muzeum w Dęblinie: dyrektor Paweł Pawłowski oraz Komendant hm Tomasz Sych.

Umowę w imieniu Chorągwi będzie bezpośrednio realizować Dębliński Szczep ZHP Feniks.

Zapraszamy Państwa na nasze pierwsze wspólne wydarzenie: Dzień Myśli Braterskiej w 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego, które odbędzie się w czwartek 22 lutego 2018 r o godzinie 17.00 w Muzeum przy ul. Lotników Polskich 1.