Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum Sił Powietrznych otwiera się na studentów turystyki

Data wydarzenia: 27 marca 2019

Muzeum Sił Powietrznych od lat ściśle współpracuje z Lotniczą Akademią Wojskową oraz Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w dziedzinie zajęć dla studentów i słuchaczy kursów. Niedawno w ofercie edukacyjnej pojawiły się zajęcia dla branży turystycznej i muzealnej, dzisiaj z tych zajęć skorzystała grupa studentów turystyki Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studenci zapoznali się z ofertą turystyczną placówki poprzez perspektywę historyczną regionu i tradycje jakie kultywuje muzeum. Pracownicy muzeum podzielili się doświadczeniami wynikającymi z działalności i rozwoju MSP oraz miasta Dęblin. Wysłuchali wykładu p. Jacka Zagożdżona Kierownika Działu Edukacji, Organizacji i Udostępniania Wystaw o nowym punkcie na mapie turystycznej Lubelszczyzny, jakim jest muzeum oraz o trwającym procesie budowania marki i produktu turystycznego. Niespodzianką dla studentów był udział w wykładzie przedstawicieli olkuskiego magistratu, którzy na co dzień zajmują się promocją, turystyką oraz rozwojem miasta i chętnie podzielili się doświadczeniami na ten temat. Po wystąpieniu studenci mieli możliwość zadawania pytań, na które p. Jarosław Frąckiewicz Adiunkt ds. edukacji udzielał odpowiedzi oprowadzając grupę po wystawie plenerowej.

Uczelnie wyższe pragnące poszerzyć swoją ofertę dydaktyczną zapraszamy do kontaktu.