Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum Sił Powietrznych gościło uczestników II Forum Muzealnictwa wojskowego.

Data wydarzenia: 14 maja 2017

II Forum przedstawicieli muzeów i grup rekonstrukcyjnych działających na rzecz podtrzymywania, pielęgnowania i upowszechniania tradycji orężnych oraz edukacji obronnej społeczeństwa odbyło się w dniach 11 – 14 maja 2017 r. w Zamościu i Dęblinie. II Forum dedykowane było muzealnikom i rekonstruktorom oraz opiekunom sal tradycji, którzy prowadzą działalność związaną z obronnością państwa. Organizatorem przedsięwzięcia był Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie przy współudziale 3. batalionu zmechanizowanego i 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu.

Uczestnicy forum gościli w MSP 14 maja. 

Spotkanie rozpoczął płk. Tomasz Szewczyk wraz z dyrektorem Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Pawłem Pawłowskim.Przedstawicieli-Muzeów-Oraz-Grup-Rekonstrukcyjnych-Działąjących-Na-Rzecz-Obronności-PaństwaMUZEA-WOJSKOWE-jako-atrakcja-turystyczna-prelekcja-dyrektora-MSP-Pawła-PawłowskiegoMuzeum-Sił-Powietrznych-w-Dęblinie-płk-Szewczyk

Kolejne już spotkanie z muzealnikami, rekonstruktorami oraz opiekunami sal tradycji było okazją do podjęcia takich zagadnień jak:

  • kierunek działań resortu obrony narodowej na podstawie tworzonej koncepcji rozwoju muzealnictwa wojskowego (militarnego), oraz wskazanie w niej roli  i  miejsca całego środowiska muzealniczego zajmującego się tematyką militarną,
  • rola muzeów i grup rekonstrukcyjnych w upamiętnianiu historii oraz udziału w obchodach rocznic i świąt państwowych,
  • bezpieczeństwo i ochrona zbiorów w muzeach wojskowych –  problematyka związana z gromadzeniem, ewidencją, przechowywaniem, konserwacją, udostępnianiem, transportem muzealiów oraz szeroko pojętymi zagrożeniami instytucji kultury – kradzieże, terroryzm, wojna, pożar,
  • muzea wojskowe jako atrakcje turystyczne – rozwój militarnej turystyki kulturowej, tworzenie kulturowych szlaków tematycznych związanych z historią polskiego oręża, wojskowością, architekturą militarną, polami bitewnymi,
  • edukacja i upowszechnianie historii oraz techniki militarnej w muzeach wojskowych, programy edukacyjne oraz metodyka pracy w odniesieniu do zmian socjologicznych i kulturowych zachodzących w Europie,
  • zarządzanie dziedzictwem lokalnym,
  • możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego działalności muzeów i grup rekonstrukcyjnych,
  • ochrona dóbr kultury podczas konfliktów zbrojnych nie mających charakteru międzynarodowego.W Dęblinie uczestnicy Forum zapoznali się ze zbiorami Muzeum Sił Powietrznych, wyposażeniem dydaktycznym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz nowoczesną infrastrukturą 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego.Dzięki uprzejmości dowódcy 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo – Mostowego w Dęblinie, muzealnicy mogli wysłuchać opowieści o dziejach Twierdzy Dęblin i tradycji 15 Pułku Piechoty „Wilków” z ust rzecznika prasowego kpt. Krzysztofa Pokorskiego.