Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

MSP uwłaszczone

Data wydarzenia: 21 lipca 2012

Muzeum Sił Powietrznych jest już pełnoprawnym właścicielem gruntów i budynków, na których mieści się ekspozycja wewnętrzna i zewnętrzna. Akt notarialny został sporządzony 6 lipca, a w piątek 20 lipca br. w murach MSP odbyła się uroczystość podpisania protokołu wydania nieruchomości przez zainteresowane strony. Fakt ten kończy proces uwłaszczenia. W imieniu Skarbu Państwa dokument podpisał Starosta Rycki Stanisław JAGIEŁŁO. Następnie podpisy złożyli: Dyrektor MSP dr Waldemar WÓJCIK, szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, płk mgr inż. Krzysztof KOŁB – SIEDLECKI, oraz dowódcy i przedstawiciele jednostek wojskowych garnizonu Dęblin. Podpisanie protokołu będzie skutkowało wprowadzeniem odpowiednich zmian w księgach wieczystych gruntów. Do tej pory właścicielem gruntu (ponad cztery hektary) był Skarb Państwa, a zarządcą Ministerstwo Obrony Narodowej. Teraz Muzeum Sił Powietrznych, jako niezależna placówka mająca osobowość prawną, stała się właścicielem i gospodarzem terenu, którym administrowała.

Na rozpoczęcie uroczystości dyrektor MSP powiedział: „…Muzeum Sil Powietrznych żyje i nie jest tylko zbiorowiskiem eksponatów, ale odbywają się na jego terenie ważne uroczystości garnizonowe oraz miejskie. W przyszłości będzie to centrum, gdzie będą kultywowane tradycje patriotyczno – obronnego wychowania młodzieży, a także miejsce historii Sił Zbrojnych i lotnictwa polskiego”. Podczas swojego wystąpienia, Starosta Rycki wyraził zadowolenie z faktu, że w imieniu Skarbu Państwa mógł formalnie wyposażyć muzeum w majątek. Teraz MSP jako indywidualny podmiot prawa handlowego jest już w posiadaniu swoich gruntów. Podkreślił także fakt, że muzeum jest dumą dla Dęblina oraz Powiatu Ryckiego. Życzył wszystkim jednostkom i instytucjom garnizonu dalszej zgodnej współpracy.

Na zakończenie uroczystości goście zwiedzili ekspozycje muzeum.